Interculturele bemiddelaars voor consultaties met buitenlandse patiënten

Omwille van de globalisering en de vluchtelingencrisis, worden zorgprofessionals hoe langer hoe meer geconfronteerd met patiënten die niet één van de landstalen spreken. Om zoveel mogelijk patiënten en artsen te kunnen helpen, lanceren de FOD Volksgezondheid en het Riziv de interculturele bemiddeling op afstand via ‘videoconferencing medical interpretation’ (VMI). Vandaag, maandag, wordt het systeem gedemonstreerd in het Wijkgezondheidscentrum Daenshuis in Aalst.

De ‘interculturele bemiddeling’, gesteund door de FOD Volksgezondheid en het Riziv, bestaat al twintig jaar in ziekenhuizen. Het helpt om de taal- en culturele communicatiebarrières te overbruggen bij gesprekken met allochtone patiënten. Vandaag zijn er zowat honderd bemiddelaars die samen 23 talen kennen. Ze komen ter plaatse tussen of in een videconferentie via een beveiligd platform, tijdens wachtdiensten of op afspraak. Het project werd uitgebreid naar een aantal wijkgezondheidscentra met een grote immigrantenpopulatie en de medische diensten van Fedasil. De ‘op afstand’ versie wordt sinds vorig jaar getest in – vrijwillige – gezondheidscentra en huisartspraktijken. De dienst is gratis.

Vandaag is het tijd voor een balans. Worden de inspanningen van de autoriteiten - die het systeem financieren - beloond? Van januari tot eind november 2018 werden 6.867 videoconferenties geregistreerd (versus 118.000 face-to-face bemiddelingen in het ziekenhuis in 2017), aldus minister Maggie De Block. 57% van de bijna 7.000 aanvragen is afkomstig van ziekenhuizen, 11% van centra voor vluchtelingen en 30% van wijkgezondheidscentra.

Arabisch was de meest gevraagde taal (2.357 prestaties). “Vooral voor patiënten die recent uit Syrië of Irak kwamen”, aldus het kabinet. Daarna volgt het Turks (1.512 prestaties). Samen zijn deze talen goed voor meer dan de helft van de interventies.

Het systeem werd maandagnamiddag gedemonstreerd in het Wijkgezondheidscentrum Daenshuis in Aalst.

Minister De Block kondigt een uitbreiding van het systeem aan voor januari 2019, met zowel meer bemiddelaars als meer talen. “Het accent zal daarbij liggen op de talen waar een grote behoefte aan bestaat door de instroom van vluchtelingen, zoals Arabisch, Dari, Farsi en Somalisch.” Nu al blijkt er sprake te zijn van bepaalde ‘tekorten’. Uit het verslag blijkt dat heel wat zorgverstrekkers in Vlaanderen genoodzaakt zijn om - voor het Arabisch - een beroep te doen op bemiddelaars die het Frans als werktaal hebben.

Het budget voor interculturele bemiddeling ter plaatse bedraagt 2,65 miljoen per jaar. Tot op heden is het jaarlijkse bedrag dat per videoconferentie aan het systeem wordt toegewezen 515.000 euro. "We verhogen dit budget in 2019 structureel met 315.000 euro, opgesplitst in 130.000 euro direct vrijgegeven en 185.000 euro te vereffenen op vertoon van facturen," voegt het kabinet eraan toe.

> Voor meer informatie: intercul.be (SPF Santé Publique)

 

Lees ook:

Interculturele bemiddelaars zijn een meerwaarde, zeggen artsen en patiënten

Intercult-accounts hebben een enorm groeipotentieel bij huisartsen 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Wouter HENS

    10 december 2018

    Belachelijk..