‘Gedematerialiseerd’ elektronisch voorschrijven uitgesteld tot 2020

Uitsluitend elektronisch voorschrijven, al eens uitgesteld tot halfweg 2019, wordt verder verschoven naar begin 2020. De medicomut boog zich over de aanpassing die later ook door het Verzekeringscomité moet worden goedgekeurd.

De wet op diverse bepalingen nr. 5 voorziet in verplichte elektronische medische zorg van ambulante patiënten. De Kamer keurde die wet goed op 18 oktober en alles  is nu klaar voor publicatie in het Staatsblad. Wel wordt de datum waarop alles in werking treedt, (opnieuw) uitgesteld, nu naar 1 januari 2020. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien.

Ter herinnering: het e-gezondheidsplan dat met veel poeha gelanceerd werd in 2015, streefde er eerst al naar dat op 1 januari 2017 alle elektronische voorschriften de regel waren. Maar tussen droom en daad staan nogal eens praktische bezwaren. Het project om het voorschrift volledig te ‘dematerialiseren’ (onder leiding van het FAGG en recip-e vzw) en in overleg met representatieve verenigingen van zorgverleners en overheidsvertegenwoordigers, wou een antwoord geven op enkele pregnante vragen of hindernissen. Wat bijvoorbeeld met huisbezoeken en afstandsgeneeskunde? Wat met posologie? Hoe moest die dematerialisatie precies verlopen? Moesten patiënten een token krijgen?

“Onontbeerlijke elementen om verder te kunnen, nu de uitrol meer dan de helft van de apotheken en een derde van de huisartsen bereikt heeft”, luidde het toen. “Vanaf 1 januari 2017 schrijven alle geïnformatiseerde artsen elektronisch voor”, was de bedoeling, om “vanaf 1 januari 2018 alle geneesmiddelenvoorschriften elektronisch te maken (behoudens noodgevallen). Er werd onderweg een uitzondering gemaakt voor de voorschrijvers ouder dan 62. Intussen is die deadline voor de volledige dematerialisatie al bijna met een jaar overschreden en komt er minstens nog een jaar bovenop omdat nog heel wat ‘overgangsmaatregelen’ nodig zijn. Maar op 1 januari 2020 moet het dan echt lukken.

Open voorschriften

Intussen mikt men erop dat vanaf medio 2019 in alle apotheken geneesmiddelen te krijgen

zonder dat een bewijs van het elektronisch papieren voorschrift vereist is. Dan moet de patiënt open voorschriften elektronisch kunnen raadplegen met behulp van een app of in de apotheek. De apotheker krijgt gebruiksvriendelijk toegang tot open voorschriften op basis van het sofinummer van een patiënt (NISS) en kan de voorschriften uitvoeren die de patiënt aangeeft. De toegang tot open voorschriften van een patiënt wordt gecontroleerd. De concrete modaliteiten hiervan zullen in overleg met alle betrokken partijen ingang vinden en dan wordt ook het m-voorschrift gelanceerd. Eind 2019 wordt de situatie geëvalueerd.

Uitzonderingen blijven mogelijk bij overmacht.

Begin deze week boog de medicomut zich over deze nieuwe timing en aanpassing, goed te keuren door het Verzekeringscomité. De uitvoering blijft budgetneutraal. Het uitvoeringsbesluit moet uiteraard nog gepubliceerd worden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.