Maggie De Block verantwoordt zich over aanpak coronacrisis in De Kamer: 2 - digitalisering

De voormalige Volksgezondheidsminister vond dat we het er al bij al nog goed afbrachten nadat we in het begin van de crisis het kneusje van Europa leken. Volgens haar omdat we veel nauwgezetter registreerden. Ze pleitte in De Kamer voor een continue datastroom vanuit ziekenhujizen naar een overkoepelende datawarroom van de overheid. Technisch is dat perfect mogelijk.

De Block schetste de verouderde aanpak op dat vlak tijdens de crisis: "De ziekenhuizen zelf en de ziekenhuiskoepels hebben bovenmenselijk werk geleverd om die cijfers dag na dag, meestal zelfs meerdere keren per dag aan te leveren. Daar zijn uren en uren werk in gekropen, van personeel in de ziekenhuizen en de gezondheidsadministraties. Ziekenhuizen verzamelden de gegevens, aggregeerden ze en goten ze in Excel-sheets. Die sheets stuurden ze door naar de administraties, die de geaggregeerde data samenbrachten en verwerkten."

Titanenwerk, maar achterhaald

Door de enorme tijds- en werkdruk tout court gebeurde er af en toe een foutje maar het was een echt titanenwerk en het werd verzet, waarvoor Maggie De Block haar bewondering uitdrukte.

"Toch moet dat titanenwerk ons ook aan het denken zetten. Technisch is het perfect mogelijk om de gegevens elke dag, meer zelfs, quasi continu, digitaal door te sturen vanuit de ziekenhuizen naar een overkoepelende datawarroom van de overheid, in de vorm van een gedecentraliseerd kruispuntmodel. Dat kost een computer 2 seconden tijd, terwijl daar nu tientallen mensen elke dag uren mee bezig waren."

"Ziekenhuizen hébben de systemen om data in bulk door te sturen ook. Ze gebruiken die om te communiceren met andere actoren in de gezondheidszorg, bijv. met klinische labo’s. Maar met de overheid ontbreekt die lijn tot op vandaag."

Een moderne aanpak zou enorm winst opleveren qua werkuren en globale benadering (efficiëntie), minder foutenlast. "En zeer belangrijk: als je de ruwe gegevens samenbrengt in een datawarroom, kan je van daaruit ook ándere analyses maken en bijkomende lessen trekken uit de data. Iets wat nu niet of zeer moeilijk lukte doordat het al over geaggregeerde gegevens ging."

Data, overheid en Big Brother

Dat de overheid zo geen Big Brother zou worden, weerlegde ze ferm: "Je kan ruwe data perfect veilig doorsturen, zonder dat de overheid ook maar één moment aan persoonsgevoelige informatie kan."

"Daar moeten we absoluut verandering in brengen. België is een “health tech”-land: we produceren enorm veel goede digitale zorgtoepassingen. Alleen worden die vaak op heel veel plaatsen in de wereld gebruikt, behalve hier. We hebben alles om van ons land een echte digital health valley te maken, maar dan moeten we met de overheid stappen vooruit zetten en onze administraties versterken met digital minds die ons daarbij kunnen helpen."

"De nauwere samenwerking tussen drie van onze belangrijkste gezondheidsadministraties (Riziv, FOD Volksgezondheid en FAGG) is daar misschien wel het ideale moment voor."

"Data zijn het nieuwe goud, hoor je tegenwoordig wel vaker. Maar met gegevens op zich ben je niets. Het komt erop aan om ze slim te gebruiken. Dán pas kan je spreken van #dataforbetterhealth." (initiatief gelanceerd door De Block in 2018, red.)

> Lees ook: De Block en de mondmaskers

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.