Platform moet voorschrijfbeslissingen ondersteunen

Met een evidence-based beslissingsondersteunend platform (PSS) voor voorschrijvers wil de overheid evolueren naar meer gepaste zorg en minder veiligheidsrisico’s. Zo mikt ze op kwaliteitsverbetering voor radiologisch onderzoek, voor labtesten in klinische biologie en voor antibiotica. Het platform wordt u vrijbijvend aangeboden.

Het platform ondersteunt voorschrijvers bij het voorschrijfproces en is een in het voorschrijfpakket geïntegreerde, hands-on bibliotheekfunctie over bestaande / gecertificeerde evidentie voor het domein in kwestie.

Het Riziv maakt zich sterk dat het zo efficiëntiewinst creëert en veiligheidsrisico’s voor de patiënt die eventueel gepaard gaan met het uitvoeren van zorg vermindert.
De efficiëntiewinsten zouden worden geboekt in radiologie, het antibioticagebruik en de klinische biologie.

Voor radiologische onderzoeken

 • Richtlijnen voor het juiste gebruik van medische beeldvorming worden niet voldoende gevolgd.
  Ondoeltreffend onderzoek met röntgenstraling leidt tot blootstelling aan straling die niet wordt gecompenseerd door een verwacht gezondheidsvoordeel. Deze onderzoeken kunnen dus nadelig zijn voor de patiënt.
 • De huidige CT- en MRI-capaciteit is beperkt (door een begrenzing van het aantal CT- en MR-onderzoeken). Aangezien het aantal ongegronde onderzoeken binnen deze limiet te hoog is, is er nog steeds onvoldoende capaciteit voor gerechtvaardigde onderzoeken.


Antimicrobiële geneesmiddelen

Een juist gebruik van een geneesmiddel vereist dat:

 • de juiste molecule wordt toegediend
 • aan de juiste patiënt,
 • langs de juiste weg,
 • in de juiste dosering,
 • op het juiste tijdstip
 • en voor de juiste duur van de behandeling.

In België bestaan aanbevelingen voor het juiste gebruik van antimicrobiële stoffen (antibiotica, antivirale middelen, antischimmelmiddelen en antiparasitaire middelen), maar die leven de voorschrijvers niet voldoende na volgens het Riziv. Wat leidt tot een te grote resistentie, vergeleken met andere landen in Europa, tegen klassieke antibiotica.

Labaanvragen klinische biologie
In de eerstelijnszorg worden laboratoriumtests zeer vaak gebruikt voor screening, diagnose en follow-up. In de ambulante sector worden jaarlijks 16 miljoen voorschriften voor laboratoriumtests gemaakt, goed voor een budget van meer dan 670 miljoen euro. Huisartsen schrijven per jaar voor meer dan 350 miljoen euro laboratoriumtests voor (55%).
"Er zijn echter veel studies of herhalingsstudies waarvoor weinig wetenschappelijk bewijs bestaat", luidt het. "Dat gaat ten koste van het budget van de verplichte ziektekostenverzekering en van de kwaliteit van de zorg vanwege de vele onnodige extra onderzoeken en de zorgen van de patiënten."

Deze tool wordt tot in 2026 ontwikkeld en uitgerold. Het PSS-proces kan bovendien enkel zinvol toegepast worden als het geïntegreerd is met een digitale elektronische voorschrijvingsoplossing, zowel voor de verwijsvoorschriften als voor  de medische voorschriften. Er zijn daarom linken voorzien met de projecten digitaal verwijsvoorschrift en VIDIS. Het Riziv zal de nieuwe oplossing uitrollen via pilootprojecten, waarbij  het gebruik wordt getoetst aan de praktijk.
Het project is opgedeeld in twee overlappende fasen, waarbij telkens een of meerdere domeinen worden uitgerold. De timing van de fasen is gebaseerd op de complexiteit van het betrokken deeldomein.

FASE 1: VAN 2022 TOT eind 2024

In fase 1 worden de volgende deelprojecten gerealiseerd:

 • ontwikkeling en uitrol centraal platform
 • ontwikkeling en uitrol domein radiologie (doelgroep: 1ste en 2de lijn)
 • ontwikkeling en uitrol domein antibiotica (doelgroep: 1ste lijn)

Tijdslijn van fase 1:

FASE 2: VAN 2023 tot eind 2026

In fase 2 worden de volgende deelprojecten gerealiseerd:

 • ontwikkeling en uitrol domein klinische biologie (doelgroep: 1ste lijn)
 • integratie andere infecties in domein antibiotica

De tijdslijn van fase 2 is nog uit te werken.

Meer info: Projectteam PSS pssbc@riziv-inami.fgov.be

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.