Praktijkpremie 2023: beantwoordt u aan de 7 criteria?

Als huisarts varieert het bedrag van uw geïntegreerde praktijkpremie naargelang de voorwaarden waaraan u voldoet. Die hebben te maken met uw activiteit, uw gebruik van computersoftware en e-diensten. Voldoet u aan de 7 criteria voor de maximale praktijkpremie voor 2023? Aan u om dat uit te zoeken.

 1. U dient in het 2e semester van 2023 minstens 50% van uw aanvragen van terugbetaling van geneesmiddelen hoofdstuk IV in via de dienst “Hoofdstuk IV” van MyCarenet
 2. In het 2e semester van 2023 maakt uzelf of uw mandataris gebruik van de dienst ‘eFact’ van MyCarenet voor elektronische facturatie voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming of dient u uw raadplegingsgetuigschriften in via de dienst eAttest van MyCarenet voor minstens 50%  van uw raadplegingen.
  Opgelet: dit criterium telt niet mee als u in een medisch huis werkt dat een akkoord voor forfaitaire betaling heeft gesloten.
 3. De verhouding tussen het totaal aantal verschillende patiënten waarvoor u uiterlijk op 31 december 2023 een SUMEHR hebt opgeladen via de digitale platformen Vitalink, RSW of Abrumet en het aantal patiënten waarvoor u voor 2023 een GMD-honorarium heeft ontvangen, bedraagt minstens 55%.
 4. Tijdens het tweede semester van 2023 creëert u of past u minstens 5 medicatieschema’s aan.
 5. Tijdens het tweede semester van 2023 gebruikt u minstens 5 keer de CEBAM evidence linker (via login).
 6. Tijdens 2023 gebruikt u minstens 3 keer het elektronisch formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid” voor het versturen van medische informatie naar de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap). 
  Uitleg over het gebruik van het formulier “Evaluatie van de handicap – FOD Sociale Zekerheid”
   

7- Een nieuw criterium waaraan moet worden voldaan. U registreert zich via uw bedrijfssoftware voor 28 november 2023 voor de diabetesbarometer en/of voor 21 december 2023 voor de antibioticabarometer.
De diabetesbarometer is nu beschikbaar in de goedgekeurde software van alle huisartsen. De antibioticabarometer zal ook midden december beschikbaar zijn.
Met deze barometers kunt u zich positioneren ten opzichte van uw collega's en krijgt u geaggregeerde gegevens op regionaal en nationaal niveau. De gegevens worden elke 6 maanden automatisch geëxtraheerd. Artsen kunnen zich afzonderlijk registreren voor een van deze 2 barometers of voor beide om aan dit 8e criterium te voldoen. 

In haar laatste Flash-info waarschuwt de GBO voor het bewijs van registratie voor één van deze barometers. Het blijkt dat de meeste softwarepakketten geen bevestiging van registratie per e-mail naar artsen sturen. De GBO raadt daarom aan om een screenshot te maken van uw ingevulde registratie. "We hebben dit gemeld bij het RIZIV, dat samen met de verschillende betrokken partijen de nodige stappen zal ondernemen om ervoor te zorgen dat u per e-mail een bevestiging van inschrijving krijgt", aldus het syndicaat.

> Meer info op de site van het Riziv

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.