Psychiatrische zorg op afstand: nieuwe voorstellen psychiaters

De Covid-19 pandemie versnelt het gebruik van telegeneeskunde. Om de noodzakelijke zorgcontinuïteit in deze uitzonderlijke situatie te garanderen, was er dringend een tijdelijke maatregel nodig om sommige prestaties op afstand mogelijk te maken. In januari 2022 vond een verkennende vergadering plaats tussen het Riziv en vertegenwoordigers van de psychiatrische sector. Er werden nieuwe prestaties voor psychiatrische zorg op afstand voorgesteld, terwijl andere werden gewijzigd of stopgezet.

Uit de cijfers voor 2020 en 2021 bleek dat de tijdelijke prestatie 101872 slechts in zeer beperkte mate werd gebruikt. Daarom wordt voorgesteld deze prestatie te schrappen en niet te vervangen.
Uit de controles bleek dat de formulering van de diepgaande en individuele psychiatrische beoordeling (109351, 109410 en 101975) niet duidelijk genoeg is en dat psychiaters ze op verschillende manieren interpreteren. Hierdoor worden deze diensten voor andere doelen gebruikt dan waarvoor ze zijn bestemd. De dienst op afstand in KB 20, 101975, wordt daarom ingetrokken en voorlopig niet vervangen.

Video en telefoon

Omdat visueel contact erg belangrijk wordt geacht in de psychiatrische context, wordt communicatie via videoverbinding  aangemoedigd. Videoprestaties worden daarom op dezelfde manier terugbetaald als gelijkwaardige fysieke prestaties. Aangezien videoprestaties niet mogelijk zijn voor een deel van de patiëntenpopulatie (wegens technologische moeilijkheden of pathologische redenen), zal er ook een telefoonprestatie voorzien worden. Deze prestatie wordt echter vergoed tegen een lager tarief dan een videodienst met dezelfde minimumduur.

Aangepaste vergoedingen om misbruik te voorkomen

De vergoedingen voor videoprestaties zullen worden afgestemd op die van KB 20, rekening houdend met de invoering van remgeld.
Wegens de overeenkomsten tussen de prestaties 106831 en 106956 wat betreft minimumduur en inhoud, zullen de honoraria voor 106956 worden afgestemd op die voor 106831.

Voor telefoonprestatie 106875 zijn de tarieven vastgesteld op ongeveer 2/3 van de tarieven voor prestatie 106853. Om dat te bepalen heeft de werkgroep rekening gehouden met de volgende aspecten:

  • Over het algemeen krijgen videoprestaties de voorkeur boven telefoonprestaties. Het huidige terugbetalingssysteem voorziet ook in lagere terugbetalingstarieven voor telefonische consultaties op afstand dan voor videoconsulten.
  • Met een minimumduur van 30 minuten en een limiet van 8 uur prestaties op afstand per dag per psychiater, is de kans op misbruik beperkt.
  • Psychologen mogen alleen videoverbindingen gebruiken voor hun zorg op afstand.

Voor prestatie 106934, die een minimumduur heeft van 60 minuten terwijl de fysieke prestatie een minimumduur heeft van 90 minuten, worden de tarieven verlaagd in verhouding tot de kortere minimumduur. Naar analogie met consulten op afstand is er voor geregistreerde psychiaters vooralsnog geen aparte regeling getroffen. Er is ook geen expliciet verbod op supplementen.

Het voorstel zou een jaarlijkse besparing van 513.000 opleveren.

Op een ander vlak van de geestelijke gezondheidszorg schiet de regering inmiddels volop in actie met een sensibiliseringscampagne voor bewuster gebruik van psychofarmaca.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.