Rekenhof vraagt om voorschotten aan Smals vzw aan banden te leggen

In 2018 gaven de openbare instellingen voor sociale zekerheid (OISZ) 197,2 miljoen euro uit aan informaticatoepassingen van Smals vzw. Smals wordt geleid door Frank Robben, ook onder meer administrateur-generaal van het eHealth-platform.

In 2018 gaven de openbare instellingen voor sociale zekerheid (OISZ) 197,2 miljoen euro uit aan informaticatoepassingen van Smals vzw, meldt het Rekenhof. Een deel van die uitgaven gebeurt in de vorm van voorschotten, waarmee Smals vzw onder andere voorzieningen aanlegt.

Het Rekenhof onderzocht of de OISZ in hun boekhouding en de bijlage bij de jaarrekening volledige en juiste informatie geven over de verrichtingen met Smals vzw. Het beveelt aan de bijlage bij de jaarrekening uit te breiden tot andere vormen van financiering dan de voorschotten en de voorzieningen. Ook vraagt het dat structurele maatregelen worden genomen om de overdracht van voorschotten en het aanleggen van voorzieningen door Smals te beperken.

RIZIV: beheer van de internationale overeenkomsten

Het Rekenhof checkte verder hoe het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) de opbrengsten en kosten voor de geneeskundige verzorging in het kader van de internationale overeenkomsten beheert en in de boekhouding verwerkt.

Het stelt vast dat de rekeningen van het Riziv geen getrouw beeld geven van de vorderingen op en de schulden aan de buitenlandse organen en dat de vorderingen en schulden op de balans zijn overgewaardeerd. Het beveelt het Riziv aan zijn boekingswijze aan te passen. Ook beveelt het de dienst Internationale Relaties van het Riziv aan zijn procedurebeschrijving aan te passen aan de huidige werking binnen die dienst.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.