Big Data: de eerste hackathon van de FOD Volksgezondheid en het Riziv

Het initiatief “#dataforbetterhealth”, op 25 en 26 januari 2019, is de eerste hackathon gewijd aan gezondheidsdata. Voor die gelegenheid en voor de eerste keer stelt het Riziv geanonimiseerde gegevens over geneesmiddelen die afgeleverd worden in ziekenhuizen ter beschikking van de deelnemers. Het gaat om gegevens vanaf 1994.

Een hackathon is een marathon waarbij ontwikkelaars, professionals en belangstellenden samenkomen om binnen een bepaalde tijd een aantal digitale innovaties te ontwikkelen.

Op 6 september 2018 stelde minister Maggie De Block #DataForBetterHealth voor, een initiatief van de federale minister voor Volksgezondheid, de federale minister voor Digitale Agenda, en de federale Staatsecretaris voor Privacy.

“Verwacht mag worden dat een geïntegreerd beleid inzake gegevenstoegang zal leiden tot een betere ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, een effectievere ontwikkeling van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, een betere patiëntenzorg, een verbetering en ondersteuning van klinische proeven, ondersteuning van gepersonaliseerde zorg, ondersteuning van preventie, patiëntgeoriënteerde zorg, en lagere medische kosten…”

Inschrijving is gratis en een informatiesessie vindt plaats op donderdag 10 januari bij DigitYser, in het centrum van Brussel.  

De Belgische gemeenschap van Data Scientists bevestigde zijn deelname. Alle actoren in de gezondheidszorg worden uitgenodigd om deel te nemen aan het event om uitdagingen aan te pakken als farmaco-economische challenges, toegang tot geneesmiddelen en farma-epidemiologie.

Het doel is om software te ontwikkelen voor het verbeteren van het gebruik en het beheer van geneesmiddelen door patiënten, zorgverstrekkers en de overheid.

Artsen en apothekers kunnen hun expertise op het gebied van voorschrijfgedrag en geneesmiddelenconsumptie inbrengen. Het is ook een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met het concept van Fair & Open Data én met de geneeskunde van de 21ste eeuw.

> Voor meer informatie: https://dataforbetterhealth.be

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.