Brussel: directe toegang van patiënten tot sumehr, tenzij tegenaanbeveling van de huisarts

Abrumet, de beheerder van het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN), liet huisartsen van de hoofdstad weten dat vanaf half januari patiënten online toegang hebben tot hun sumehr. De activatie van die toegang moet het leven van huisartsen vergemakkelijken. Huisartsen kunnen die toegang wel ‘aanpassen’ al naargelang hun wensen.

De evolutie verloopt parallel met die in het Réseau santé wallon in oktober jongstleden. Vandaag kan een patiënt in Brussel via het beveiligde portaal van het BGN zien of zijn huisarts een sumehr publiceerde, maar hij kan er niet ‘in’. Dat kan wel vanaf 15 januari 2019, op voorwaarde dat de huisarts de parameters niet veranderde (1). Of zoals u in oktober in Medi-Sfeer kon lezen, was voorheen een manipulatie nodig om de sumehr te kunnen lezen, vanaf 15 januari is dat het geval om de toegang te beperken.

Op de privé-profielpagina kan de huisarts de toegangsopties aanpassen: ‘Ja’, ‘Onmiddellijk’, ‘Nee’ of ‘Ja, na dertig dagen’. Die aanpassing betreft alle sumehrs van de patiënten, maar “een verfijnde regeling, voor elke specifieke patiënt is mogelijk”, zo nuanceert Abrumet. De vzw verduidelijkt het een en ander in een video tutorial en biedt een specifieke opleiding aan op 22 januari. https://www.ehealthacademy.be.

Destijds rezen er vragen bij Brusselse collega’s toen de stap, die onderschreven werd door de Waalse FAG, gezet werd in Wallonië. Abrumet wijst er op dat tot de evolutie beslist werd na consultatie van de FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles) en op vraag van het beroep. “De patiënt kent de inhoud van de sumehr al voordat die gedeeld wordt”, zo klinkt het.

Wat documenten afkomstig van het ziekenhuis betreft is het niet zo. Elk ziekenhuis kent een statuut toe (‘Onmiddellijk toegankelijk’, ‘Na dertig dagen’, ‘Niet toegankelijk’). Daarnaast is er een categorie ‘Mogelijk toegankelijk’. Die is bedoeld voor verslagen waarvan de inhoud van die aard is dat de huisarts die als eerste ontdekt en de patiënt pas later, in de best mogelijke omstandigheden. Ziekenhuizen kunnen documenten ook labelen als ‘Vrij te geven door de behandelende arts’.

Volgens Abrumet zou die categorie niet meer dan 5% betreffen van alle documenten die gepost worden door ziekenhuizen. Nadat de inhoud van het document aan de patiënt is doorgegeven, kan de huisarts ervoor kiezen het document vrij te geven.

Hier is de standaardoptie die door Abrumet werd weerhouden de manuele vrijgave van elk document, geval per geval, in afwachting, zo zegt de vzw, van meer duidelijkheid over vragen inzake juridische aansprakelijkheid. Op dat vlak is er in dit stadium een verschil tussen de modus operandi in Brussel en in Wallonië. Op het Waalse Gezondheidsnetwerk is het vrijgeven van ziekenhuisdocumenten door de behandelende artsen in automatische modus, zegt Abrumet.

  1. Geldig voor de sumehrs die na die datum gepubliceerd worden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.