eConsults hebben enorm potentieel voor huisartsen en specialisten

Op het overleg vorige week tussen artsen, ziekenhuizen, overheid en software-vendors over de problemen met het eHealthplatform werden ook de resultaten voorgesteld van een studie teleconsultatie in Nederland. Een kleinere studie in België is veelbelovend en vraagt om een proefproject. Want na een leerperiode wint iedereen erbij.

Nederland beschikt al over een pak meer ervaringen op dat vlak vermits er 130.531 eConsults werden uitgevoerd sinds 2005, tot 2015 (met 14.900 eConsults). Het valorisatiepotentieel op basis van die Nederlandse gegevens met 3.421 deelnemende huisartsen (29%) en 247 deelnemende dermatologen (46% van de beroepsgroep) is zeker de moeite. Gemiddeld antwoordden de artsen binnen de 5 uur na de aanvraag van de patiënt.

Evaluatie:

Voor huisartsen en specialisten

 • 74% van de TeleConsultaties vermijdt fysieke doorverwijzing naar de tweede lijn;
 • Teleconsultaties bieden een antwoord op de uitdaging van het toenemende aantal dermatologieconsultaties en de lange wachtlijsten;
 • 85% van de aanvragende artsen ervaart een positief e-learning effect ;
 • De huisarts verricht na 3 jaar 40% minder TeleConsultaties en 20% minder doorverwijzingen;
 • Verbeterde eerstelijnsdiagnostiek.

Voor patiënten

 • Goedkoper en minder verplaatsingen (vergrijzing en verminderde mobiliteit);
 • Verbeterde zorgtoegankelijkheid.

België (Vlaanderen) deed de studie van Ksyos Telemedisch Centrum over op kleinere schaal via een proefproject van haio Julie Kips (UGent), promotor Evelien Verhaeghe en copromotor An De Sutter. Praktijkopleider was Tom Declercq. 502 eConsults werden afgenomen op vrijwillige basis en op vier plaatsen: Kortrijk, Roeselare, Gent (start in 2016) en Oostende (start begin 2018).

De voorlopige conclusies op basis van de peildatum op 22 februari 2018:

Evaluatie

Voor huisartsen en specialisten:

 • Vermijden van fysieke presentatie in de tweede lijn in 64% -71% van de gevallen;
 • Positief e-learningeffect in 82% van de gevallen.

Tot zover zijn er enkele gelijklopende resultaten met Nederland, waarbij opviel dat de gemiddelde antwoordduur op 17 uur lag, een stuk hoger dus dan in Nederland. Misschien omdat men er bij ons nog minder mee vertrouwd is?

Maar deze eerste resultaten smaken naar meer. Daarom komt van de dermatologie het voorstel om een proefproject te financieren zodat het valorisatiepotentieel in België bevestigd kan worden. Voor de dermatologen is:

 • Het eConsult een oplossing voor beveiligde communicatie tussen artsen met klinisch fotomateriaal voor diagnosestelling en behandeling, en ook bij monitoring van chronische huidpathologie, mits expliciete goedkeuring van de patiënt.

Ze vragen:

 • Een open API (open standaard) voor alle gehomologeerde EMD’s, onmiddellijk geïntegreerd voor meer dan 95% van de huisartsen;
 • Een financieel en wetgevend kader om dit in te bedden in de huidige structuren;
 • Nieuwe nomenclatuur voor TeleConsult;
 • Telematicapremie voor specialisten met een gehomologeerd EMD;
 • Toepasbaarheid van TeleConsult in andere domeinen, bv. reumatologie, cardiologie,…

Volgt onze overheid?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.