eHealth: naar een aanzienlijke verbetering van de diensten?

Het Beheerscomité van het eHealth-platform vergaderde afgelopen dinsdag. In een nota die Numerikare kon inkijken, wordt in detail beschreven hoe de Business Continuity Plans (BCP) elke schakel van de keten moeten aanpakken om basisdiensten te garanderen in geval van problemen.

Computerproblemen ondermijnen niet zelden het werk van zorgverleners. Maar de toon van het Beheerscomité van het eHealth-platform is geruststellend, zo blijkt uit de nota.  "In het algemeen werken we aan het verbeteren van onze communicatie tussen alle eHealth-partners. Discussies tussen softwarebedrijven, het NIC en eHealth-technici tijdens de recente problemen in oktober en november vonden plaats in een rustige en constructieve sfeer."

Het doel is om doeltreffende BCP (Business Continuity Plans) in te voeren. Die moeten ervoor zorgen dat verschillende zorgverstrekkers hun taken kunnen blijven uitvoeren, zelfs wanneer bepaalde eHealth diensten niet beschikbaar zijn. "Het Platform maakte, op basis van de input van bepaalde betrokkenen, een lijst met de meest kritieke diensten per doelgroep (apothekers, huisartsen, ziekenhuizen, verpleegkundigen in de thuiszorg). Globaal worden maatregelen genomen om onze basisdiensten te garanderen in geval van problemen, met name via back-ups in een derde datacenter."

Elk zijn rol
Wat de incidenten in juli op My Carenet (Atos Nippin-platform) en in augustus op Recip-e (Proximus-servers) betreft, is het Beheerscomité van het eHealth-platform duidelijk: "We benadrukken dat de implementatie van BCP-oplossingen op het niveau van eHealth zelf de continuïteit van de diensten voor providers niet alleen kan garanderen. Het is daarom essentieel dat elke partner, elke schakel in de keten BCP-maatregelen op zijn niveau neemt."

Bij het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) werd besloten om de implementatie te versnellen van een derde datacenter, in een andere omgeving en onder een volledig ander toezicht dan de twee bestaande datacenters om de risico's te elimineren.

Bij Recip-e is een analysefase van een BCP-plan gestart, met name in het kader van dematerialisatie en migratie van Proximus naar Smals. De dematerialisatie is gepland op 1/10/2020. Om de raadpleging van de SumEHR van een patiënt te verbeteren, zullen er stappen genomen worden om de beschikbaarheid van de Sumehr-database te waarborgen. En voor de beschikbaarheid van de tarificatie databank, zijn de verzekeraars van mening dat de eTarif-applicatie als een hulpmiddel moet worden beschouwd en niet als een onmisbare bron.

Hoofdstuk IV
Wat Hoofdstuk IV betreft willen artsen-specialisten eerst de te scannen bijlagen voor aanvragen vereenvoudigen. "Op basis van de lijst met kritieke diensten zal het eHealth-platform daarom contact opnemen met ziekenhuis- en partnersoftware om BCP-oplossingen te implementeren", zegt het comité.

Last but not least heeft het eHealth-platform een bericht gestuurd naar wachtposten en wacht ze op een respons met betrekking tot hun implementatieplanning en testing/minilab.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.