Enquête: wat denken Franse artsen over AI?

Uit een recent onderzoek van PulseLife https://www.pulselive.com/ blijkt dat artificiële intelligentie (AI) steeds meer wordt toegepast in de Franse geneeskunde en dat AI een positieve impact heeft op de patiëntenzorg en de toekomstverwachtingen van professionele zorgverstrekkers. Door de acceptatie, het vertrouwen en de toekomstverwachtingen wordt AI een pijler in de transformatie van de gezondheidszorg, zo klinkt het.

Het onderzoek, dat op 30 januari in Parijs werd voorgesteld tijdens de 8e editie van de conferentie ‘Major trends in e-health’, bevroeg tussen 4 december en 13 januari bijna 1.700 professionals in de gezondheidszorg, waaronder 52% artsen, 20% verpleegkundigen, 8% apothekers, 3% zorgassistenten en 17% andere medische beroepen.

Huidige toepassing van AI in de geneeskunde

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zorgprofessionals (53%) AI al in hun dagelijkse praktijk gebruikt, wat duidt op een gevestigd en divers gebruik van AI. De belangrijkste gebieden waarop AI wordt gebruikt zijn onder andere hulp bij de toegang tot medische informatie (46%), opleiding (37%) en het voorschrijven van behandelingen (28%). Bij artsen staat hulp bij de toegang tot medische informatie op de eerste plaats (51%), gevolgd door hulp bij het voorschrijven (36%) en de diagnose (35%).

Perceptie van de impact van AI op de gezondheidszorg

Uit het onderzoek blijkt dat de perceptie van AI in de sector over het algemeen positief is: 88,4% van de respondenten erkent dat AI een positieve invloed heeft op de patiëntenzorg, een percentage dat oploopt tot 91% bij artsen. Deze gegevens getuigen van de essentiële rol die AI speelt bij het verbeteren van de zorg.

Vertrouwen in AI?

Het vertrouwen in AI, met name als hulpmiddel voor diagnose en zorg, is niet overweldigend. Ongeveer 58,7% van de professionals spreekt zijn vertrouwen uit, een percentage dat oploopt tot 63,5% bij artsen. De belangrijkste reden voor bezorgdheid zijn algoritmische vooringenomenheid (59%), transparantie van bronnen (50%) en de angst voor een minder goede arts-patiëntrelatie (49%). Desondanks ziet 66,6% van de zorgverleners AI niet als een bedreiging voor hun beroep. Bij artsen bedraagt dat percentage 70,4%.

Toekomstperspectieven

Zorgverleners zijn optimistisch over de toekomstige voordelen van AI en verwachten een betere diagnose (65,8%), tijdsbesparing (58,8%) en een vermindering van het aantal medische fouten (54,3%). Ze hebben ook een duidelijke behoefte aan AI voor administratieve taken (71%) en medische gegevensanalyse (67%), zo blijkt uit de enquête.

Relatie zorgverlener-patiënt

Hoewel 66% van de zorgverleners (64% van de artsen) denkt dat AI hen meer tijd geeft voor de patiënt, maakt 66% (60% van de artsen) zich ook zorgen over een mogelijke minder goede relatie met hun patiënten. Daarom is er een duidelijke behoefte aan opleiding. Terwijl slechts 6,6% van de zorgverstrekkers een specifieke opleiding in AI heeft gevolgd, zegt 78,2% een specifieke opleiding in AI te willen volgen (84% van de artsen).

Deze resultaten kunnen alleen maar vergeleken worden met de Barometer voor AI-adoptie in ziekenhuizen en de Barometer voor AI in de huisartsgeneeskunde uitgevoerd door AI4Health (AI4Belgium) in samenwerking met De Specialist, Medi-Sfeer en Numerikare (RMN Group) en de UMONS Leerstoel AI en Digitale Geneeskunde.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.