Evaluatie van geneesmiddelen: digitale hulpmiddelen aanmoedigen

In een door de Europese Unie aangevraagd rapport, adviseert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meer gebruik van digitale hulpmiddelen (elektronische dossiers, elektronisch patiëntendossier (EPD) en medisch-administratieve databanken) om routinegegevens te verzamelen en zo een betere follow-up van geneesmiddelen te garanderen. In de tekst wordt ook de nadruk gelegd op ‘routinematig verzamelde’ gegevens om de productievolumes te optimaliseren, een betere opvolging van geneesmiddelen te garanderen en zowel firma’s als onderzoekers in staat te stellen gezondheidsproducten efficiënter te ontwikkelen.

Voor de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van een nieuw geneesmiddel (of een bestaand geneesmiddel in een nieuwe indicatie) adviseert de organisatie de invoering van een methodologisch kader. Dat moet het mogelijk maken de bewijzen voor de doeltreffendheid van een geneesmiddel te verzamelen op basis van routinematig verzamelde gegevens. De organisatie benadrukt wel het feit dat deze aanpak “nog verder moet worden gelegitimeerd en erkend door de instellingen die gezondheidstechnologieën evalueren”.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.