Onderhandelingen Doktr: "Conflict of interest" (Kartel)

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaande  therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Dat partijen die twee petjes dragen hierover onderhandelen, kan niet volgens het syndicaat.

De nieuwe, aangepaste regeling, houdt in dat de beperking tot 4 telefonische en 4 videoraadplegingen per patiënt per jaar is weggevallen. Daarnaast zal het gebruik van teleraadplegingen ook mogelijk zijn tijdens de georganiseerde wachtdienst. Ook deze regeling is tijdelijk in afwachting van een defitieve overeenkomst.

Twee petjes

In dat opzicht blijft het volgens het Kartel onbegrijpelijk dat er partijen zijn die in de Medicomut én mee aan tafel zitten om dit regelgevend kader uit te werken én een alliantie aangaan met een commerciële partner (Doktr) voor wie die regels van toepassing zullen zijn, "aangezien het businessmodel van Doktr een vermarkting van teleconsultaties inhoudt. Dat heet een conflict of interest, aangezien je zowel het petje van regelgever als dat van belanghebbende op hebt."

ASGB/Kartel heeft dit met zo veel woorden aangekaart in de Medicomut van gisteren, maar noch de CM, noch Solidaris, noch Domus Medica voelden zich aangesproken. "Er is geen conflict of interest", werd gezegd. Dat het net de partners zijn die vaak de artsen moraliserend toespreken, maakt het extra wrang.

Vandaar ook een brief van de hand van voorzitter Thomas Gevaert naar medicomutvoorzitter Jo De Cock met de uitdrukkelijke vraag dat partijen rond de tafel die banden hebben met Doktr ofwel niet meer deelnemen aan de onderhandelingen rond de regeling voor teleconsultaties ofwel hun banden met Doktr verbreken indien ze wel nog mee wensen te onderhandelen.

U kent het spreekwoord: ze dronken een glas, ze deden een plas … en alles bleef zoals het was, besluit het Kartel.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Pascal Selleslagh

    29 juni 2022

    @ Inge De Vadder: neen, Doktr ;-)

  • Inge DE VADDER

    28 juni 2022

    Dokter