Mensenrechtenliga vraagt dringend parlementair debat over contactopsporing

De Liga voor Mensenrechten is bezorgd over het systeem van contactopsporing, door middel van een corona-app en een databank, dat de federale overheid momenteel opricht in het kader van de strijd tegen Covid-19. "Het gebruik van callcenters die zijn gekoppeld aan een centrale database lijken even zorgwekkend voor onze privacy als de corona-app die wordt bestudeerd", aldus de Liga, die het kiezen vindt tussen de pest of cholera. De liga vraagt dringend een grondig parlementair debat.

De Mensenrechtenliga is van mening dat het koninklijk besluit dat de wettelijke basis legt voor deze databank veel te vaag is. Het is niet duidelijk welke gegevens mogen opgeslagen worden en hoelang deze mogen bewaard blijven, hekelt de liga die zich onder deze voorwaarden tegen de oprichting van een "carte blanche databank" kant.

"De databank en de callcenters zijn net zo zorgwekkend als de corona-app. Ze vormen een belangrijke inperking van onze grondrechten. Bij de app is het duidelijk de bedoeling om andere mensen te waarschuwen dat ze met een besmette persoon in contact zijn geweest. Over de noodzaak en de efficiëntie van zo'n app maakten we eerder al voorbehoud. Maar met de callcenters lijkt het veel eerder de bedoeling om mensen te gaan controleren en sanctioneren. Het is ook niet duidelijk welke gegevens er verwerkt zullen worden en waarvoor. Op die manier maakt men een 'carte blanche databank' waar je zowat alles kunt mee doen", zegt voorzitter Kati Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten.

De opname van gegevens in de databank zal niet vrijwillig gebeuren, voert de liga voorts aan. Iedereen die positief test op Covid-19 komt erin, ook wie vermoedelijk positief is. "Het ontwerp van KB stelt dat de gegevens vijf dagen nadat het Ministerie van Volksgezondheid het einde van de Covid-19-crisis heeft aangekondigd, zullen gewist worden. Maar het blijft onduidelijk of en wanneer dit zal gebeuren", klinkt het.

De liga verwijst voorts naar het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Die vraagt zich af, of de gegevens niet zullen worden gebruikt om bijvoorbeeld artsen te gaan controleren, of om uitsluitend genezen en dus immune mensen te rekruteren voor bepaalde jobs. Of om terugbetalingen van medische zorg te weigeren aan mensen die bepaalde aanbevelingen niet hebben opgevolgd, betoogt de Mensenrechtenliga.

"Crisistijden vragen om een snelle reactie. Toch moet de overheid doordacht te werk gaan. Want de impact van zo'n databank kan enorm zijn op de samenleving", besluit Verstrepen.

N-VA-Kamerlid Michael Freilich wijst erop dat het debat in het parlement al volop loopt. Hij vindt dat de Liga "nodeloos paniek zaait". "Het debat in het parlement is volop bezig. Het begon eerder deze week met hoorzittingen in de Kamercommissies Digitale Agenda en daags nadien in de commissie Justitie. Trouwens, de liga gaf daar zelf een uitgebreide uiteenzetting naast tal van andere experts", zegt Freilich.

Freilich: "De parlementaire controle is volop bezig en ik ervaar dat er, over de partijgrenzen heen, een grote bereidheid is om hier serieus werk van te maken. De privacy van alle burgers gaat ons allen aan en staat op eenzelfde hoogte als het verzekeren van onze gezondheid en onze veiligheid."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.