Nieuw healthtech incubatiefonds Lumiares ziet het licht

Lumiares is een nieuw healthtech incubatiefonds met als focus digitale gezondheid: gezondheidsoplossingen op basis van software, data en artificiële intelligentie (AI).  Lumiares richt zich daarvoor ook tot u om mee te investeren. Het wil 20 start-ups een steuntje geven met in totaal initieel 20 miljoen. Met de ambitie om verder te groeien tot 50 miljoen.  Het benadert hiervoor niet alleen privé-investeerders en family offices met de nodige kwalificaties en/of expertise, maar ook institutionele investeerders.

Lumiares focust op health tech firma’s en de wereld van de artificiële intelligentie die streeft naar een impact op geneeskunde. Het fonds beschikt daarvoor naar eigen zeggen over enkele unieke troeven:

  • Het wordt gerund door een team met een stevig track record in digitale gezondheid, met een groot netwerk van topexperts in AI en digital gezondheid uit binnen- en buitenland. En het heeft expertise in huis van een team waarbij een stichter/ondernemer van start-ups, een executive in biofarmabedrijven, een arts-specialist en een durfkapitaalinvesteerder/start-upcoach. Het investeert vanaf de incubatiefase en dus vroeger dan typische durfkapitaalfondsen.

  • Selectiecriteria zijn onder meer: enige academische evidentie en validatie die er al moet zijn. De ontwikkelaars van de technologie moeten mee aan boord zijn. Dat met een participatie van zowel privé- als academische clinici omdat beide profielen anders denken.

  • Het is sterk gericht op “time-to-market” reductie om start-ups sneller naar de markt te brengen, bijvoorbeeld via een strategische partner zoals Clouds of Care.

Als artsen beslissen om te investeren, kunnen ze mee betrokken geraken als ze dat willen. Met co-investeringskansen die zich eventueel aandienen. De betrokkenheid van clinici wil Lumiares actief stimuleren, en ook hun tips of ideeën zijn welkom. Het gaat er immers niet alleen om om te investeren, maar ook om ideeën marktrijp te maken. Hun bijdrage schat Lumiares als zeer waardevol in omdat zij redeneren als gebruikers. In het directiecomité is ook minstens één clinicus aanwezig om te wegen op de besluitvorming.

De markt voor digitale gezondheidsoplossingen groeit wereldwijd 27% per jaar (bron: KPMG).  De vergrijzing met snel stijgende gezondheidskosten en een steeds grotere druk op het gezondheidssysteem maken de nood aan betere én goedkopere gezondheidszorg steeds prangender.  Preventie, vroege diagnose, gepersonaliseerde therapieën en tele-opvolging zijn hierbij cruciaal.  Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat in 2021 de Europese durfkapitaalinvesteringen in digitale gezondheid met 58% gestegen zijn t.o.v. 2020 (bron: KPMG).

De zoektocht naar (potentiële) startups zal zich zeker niet beperken tot België, luidt het. Ondanks het topniveau van onze universiteiten en ziekenhuizen huldigt het van bij de start een Europese invalshoek.

Essentieel voor Lumiares zijn de klinische meerwaarde van de oplossingen waarin het zal investeren, zoals onderbouwd door klinische studies, naast een schaalbaar businessmodel.  Digitale gezondheid biedt niet alleen enorme opportuniteiten, maar ook aanzienlijke uitdagingen qua regelgeving en terugbetaling.  Dankzij technologische doorbraken en het snel groeiende bewustzijn bij overheden, ziekenfondsen en zorgverstrekkers dat niet investeren in digitale gezondheid geen optie is, is de deze timing voor een initiatief als Lumiares ideaal.

Een vijftal concrete projecten uit binnen-en buitenland zitten reeds in de pijplijn en de eerste investeringen zijn nog dit jaar gepland.

De lancering van het fonds is gepland op 25 oktober in Orsi Academy Melle

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.