AI : Verdwijnt de radioloog?

Dat was een van de vragen die aan bod kwamen op het symposium ‘Artificiële Intelligentie (AI) in de radiologie’ in het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Brussel op 9 november, een organisatie van het Belgian Museum of Radiology en de vzw Asklepios.

Zoals dr. Erik Ranschaert (radioloog, voorzitter EuSoMII) zei, is de radiologie een van de eerste domeinen van de geneeskunde waar veranderingen plaatshebben als het om artificiële intelligentie gaat. Omwille van de grote hoeveelheid gegevens in de radiologie en omdat de taken van radiologen almaar meer onder druk komen te staan omwille van budgettaire redenen, is het een uitgelezen terrein voor het implementeren van artificiële intelligentie (AI).  

Maar om op de toekomst te anticiperen, moet men het verleden begrijpen. Robin Decoster (University College Dublin) zei dat de radiologie sinds haar oprichting de realiteit van de wereld ziet door middel van technologie. De AI zal een paradigmaverschuiving teweegbrengen door zich tussen de creatie van het beeld en de analyse ervan door de radioloog te plaatsen, waardoor de 'operator' de 'controller' wordt. Met andere woorden, de radioloog wordt een data-analist.

Maar deze paradigmaverschuiving zal het belang ervan niet verminderen, omdat iedereen een rapport kan lezen dat is opgesteld door een mens of door AI. Maar alleen de radioloog, met zijn expertise en zijn kritische geest, kan het eindresultaat verzekeren.

Een ander cliché is om te denken dat AI alleen ingeschakeld kan worden voor de analyse van de resultaten, maar die stelling is verouderd. AI kan toegepast worden voor en tijdens het onderzoek en bij de analyse van de resultaten zoals Frédéric Lambrechts (CEO van Osimis) op het symposium zei. AI kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de planning (prioriteiten bepalen volgens de vermoedelijke pathologie en de patiënt) of het beste protocol selecteren om de doses stralen te beperken. En dat is er ook de True Fidelity-beeldreconstructie (GE healtcare® voorgesteld door Jonathan Burbante) die deep learning gebruikt om de ruimtelijke resolutie te vergroten (momenteel getest in het UZ Brussel). AI is dus al aanwezig in alle fasen van een radiologisch onderzoek.

AI zal de radioloog niet vervangen, maar een bondgenoot worden die op heel wat vlakken kan ingeschakeld worden om de druk te verminderen op gezondheidswerkers in een ouder wordend Europa met een explosie van gezondheidsbehoeften en een tekort aan personeel. Artificiële intelligent correct wordt gebruikt kan het tijdswinst en ook meer doeltreffendheid opleveren.

Deze paradigmaverschuiving gaat alle specialismen aan wat maakt dat heel wat artsen bang zijn van artificiële intelligentie. We moeten evolueren naar een bewustzijn van de klinische waarde van deze hulpmiddelen, door de kennis erover op te nemen in het opleidingsprogramma van toekomstige artsen. Alleen zo kunnen artsen de technologie doeltreffend gebruiken en zich aanpassen aan de connected geneeskunde van morgen. En wie weet kunnen ze zelf innovaties ontwikkelen...

Het besluit? Artificiële intelligent zal radiologen niet vervangen, maar radiologen die gebruik maken van AI zullen waarschijnlijk radiologen vervangen die dat niet doen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.