Virtueel ziekenhuis ziet het licht in Finland

In het kader van initiatieven voor een meer patiëntgerichte en extra-muros geneeskunde, werd in Finland een project opgestart met een virtueel ziekenhuis op nationale schaal.

“Het gaat niet om een technologisch project, maar om een project dat eHealth diensten wil aanbieden aan alle burgers”, zo zei Aki Puustjärvu, development manager in het HUS (Helsinki University Hospital) op het  HimssLiège 2019-congres.

Health Village is een virtueel ziekenhuisportaal en een initiatief van vijf Finse universitaire ziekenhuizen dat zo ontwikkeld werd dat het uitgerold kan worden op nationale schaal. Het is een portaal voor patiënten, hun naasten en zorgverstrekkers.  In het totaal worden een honderdtal  ‘care paths’ aangeboden waarvan er al ongeveer twintig actief zijn. Dat stemt overeen met meer dan 700.000 geraadpleegde pagina’s per maand. “We bieden basistools aan om digitale zorgpaden te kunnen ontwikkelen. De ambitie is om de zorg te veranderen van een ‘doctor centred’ aanpak naar een ‘customer centred’ aanpak. We willen eerder de thuiszorg promoten dan de ziekenhuiszorg, en dat alles met de nodige opleidingen, support en  ‘templates’”, aldus Aki Puustjärvu. “We creëren de basis voor de ontwikkeling van eHealth.”

Een van die diensten is een tool voor de controle van het lichaamsgewicht, met een persoonlijke coach en een digitaal dagboek. Een andere tool is er voor de controle van postoperatieve pijn met een online informatieplatform over de behandeling van chronische pijn,  onder meer bij kankerpatiënten.  Er worden ook ‘virtual houses’ gebouwd, onder meer voor zeldzame ziekten of mentale gezondheidsaandoeningen. “In een eerste tijd bieden we eenvoudige basiscomponenten aan om ons daarna te richten op de ‘workflows’ en de aanpassing ervan. Daarbij betrekken we zowel het ziekenhuispersoneel als patiëntenverenigingen om zorg op maat te kunnen aanbieden.”

Op termijn is het doel om een nationale dienst te hebben die een ruime waaier aan informatie biedt over pijnbehandeling, zorgtrajecten en tools voor professionals. “We integreerden ook een onderzoeksproject om de impact van de diensten te evalueren en om nieuwe e-diensten te kunnen aanbieden. We dringen overigens aan op het return on investment-aspect door financiële rekentools te bezorgen”, aldus Aki Puustjärvu.

Health Village wilt tenslotte ook komaf maken met regionale verschillen in de gezondheidszorg. Te meer omdat Finland een van de landen van de EG is waar burgers naar verhuizen voor een betere gezondheidszorg.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.