Vooral telefoonconsultaties breken door bij huisarts, videoconsultaties minder

Een peiling van Domus Medica over teleconsultaties bevestigt eerdere enquêtes: telefoonconsultaties stegen fors tijdens de pandemie, videoconsultaties ook maar veel minder. De beweegredenen voor beide tools liggen dan ook ver uiteen.

Onder teleconsultatie worden zowel consultaties per telefoon als via online videosoftware verstaan.  Er is veel hoop gevestigd op teleconsult als ´de zorg van de toekomst’, maar de gebruikswijze dient uitgeklaard.

De  mutualiteiten voerden  reeds een grootschalige bevraging uit bij hun leden. Deze studie toont aan dat patiënten heel tevreden zijn over teleconsult bij hun huisarts. Een groot deel (73%) staat positief tegenover het blijvend inzetten van teleconsult in de toekomst, maar geven nog altijd de voorkeur aan een fysiek consult. 

Ook MediSfeer hield hierover al een beperkte rondvraag.

Domus Medica peilde via een online survey naar de ervaringen, noden en verwachtingen van haar leden. Wat blijkt? Er is een duidelijke stijging zichtbaar in het gebruik van teleconsult door huisartsen. Men zette vooral in op telefonische consultaties. Videoconsultaties eerder beperkt gebruikt (99% t.a.v. 29%).

Respondenten die een beroep deden op telefonische consultaties deden dit voornamelijk voor: 

 • triage en beantwoorden van COVID-19 klachten (24%)
 • bespreking van onderzoeksresultaten (24%)
 • voorschrijven van medicatie (23%)
 • continuïteit van zorg bij chronische patiënten (22%)
 • opvallend minder voor diagnosestelling (nieuwe pathologie) (7%).

De minderheid van respondenten die een beroep deden op videoconsultaties deden dit voornamelijk voor:

 • continuïteit van zorg bij chronische patiënten (30%). 
 • diagnosestelling (nieuwe pathologie) (27%) 

Ervaren voordelen van teleconsultatie door huisartsen zijn:

 • praktisch makkelijker kunnen organiseren van een consult
 • efficiënter verloop 
 • de kans om patiënten frequenter op te volgen. 


Ervaren nadelen bij deze vorm van consultatie zijn vooral de vrees dat

 • patiënten enkel nog zorg via een teleconsult wensen
 • zij diagnoses missen door een gebrek aan klinisch onderzoek
 • zij minder goed de thuissituatie kunnen inschatten
 • zij minder zicht hebben op de zorgvraag/behandeling
 • zij er minder voldoening uithalen 


Perspectieven voor de toekomst
Naar de toekomst toe ziet de meerderheid (89%) een (blijvende) plaats voor teleconsultatie in hun praktijkwerking. Met name voor de opvolging van chronische patiënten.  Een minderheid ziet het gebruik van telefoon voor diagnosestelling zitten (4%), terwijl dit bij videoconsultaties minder een probleem blijkt te zijn (19%). 

Huisartsen benoemen wel meerdere randvoorwaarden voor goed gebruik van teleconsultatie. Teleconsultatie zou best... 

 • altijd aanvullend zijn op een fysiek consult 
 • enkel bij gekende (EMD) patiënten worden ingezet
 • in aantal beperkt worden per patiënt
 • blijvend vergoed worden naar tijdsinvestering en inhoud
 • werkbaar worden geïntegreerd  in de praktijkvoering
 • Huisartsen wensen ondersteuning vanuit Domus Medica om het teleconsult beter te kunnen gebruiken (videoconsultatie) en integreren (telefonische consultatie) in de praktijkwerking. 

> Lees ook: patiënt meer tevreden over raadpleging op afstand bij huisarts dan bij specialist

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.