Vrijwel alle huisartsenpraktijken zetten eHealth in tijdens de coronapandemie (Onderzoek)

In juli en augustus maakte maar liefst 98% van de Nederlandse huisartsenpraktijken gebruik van één of meer e-health-toepassingen, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlandse onderzoeksinstituut Nivel.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle deelnemende praktijken in juli/augustus gebruikmaakten van een vorm van eHealth: slechts 2% gaf aan geen van de vijf e-health-toepassingen te gebruiken en noemde ook geen andere digitale toepassing. Ook blijkt dat ruim twee derde (70%) van de praktijken drie of meer e-health-toepassingen gebruikten op het moment dat zij de enquête invulden. Ruim een derde (37%) maakte zelfs gebruik van 4 of meer eHealth-toepassingen. EHealth is dus duidelijk niet beperkt tot één toepassing, maar wordt breed ingezet. 

Het e-consult (84%) en online recepten aanvragen (87%) werden door de meeste praktijken ingezet. Ook gaf twee derde van de praktijken (66%) aan gebruik te maken van teleconsultatie. Beeldbellen, een toepassing die veel praktijken vanwege de coronapandemie voor het eerst zijn gaan gebruiken werd in juli/augustus door iets meer dan de helft van de praktijken (52%) toegepast. Telemonitoring werd relatief minder vaak toegepast (12%), mogelijk omdat er meer komt kijken bij het implementeren van dit type technologie ten opzichte van de andere toepassingen. Andere vormen van eHealth (5%) die werden genoemd zijn het digitaal ontvangen en beoordelen van (huid)foto’s, het online afspraken inplannen, digitale GGZ, gebruik van WhatsApp /chat, de mogelijkheid tot online inzage in het medisch dossier, het patiëntenportaal en videobellen voor regionale huisartsenoverleg.

Postpandemie?

Op de vraag of de verschillende eHealth-toepassingen ook na de pandemie intensiever gebruikt zouden blijven worden, antwoordde een minderheid van de praktijken dat zij verwachtten dit te zullen blijven doen.

Een klein percentage van de praktijken(2%) gaf aan geen eHealth-toepassing te gebruiken. Dit is een kleine groep, die interessant is om nader te onderzoeken, aldus het onderzoeksinstituut. Hoe hebben zij het contact met patiënten en collega’s onderhouden tijdens de coronapandemie? Zij zeiden vooral telefonisch contact te hebben gehad met patiënten of, met extra voorzorgsmaatregelen, patiënten fysiek in de praktijk te zien. 

De twee belangrijkste conclusies van de bevraging zijn dat bijna alle praktijken gebruik zijn gaan maken van één of meer eHealth toepassingen, en dat de meerderheid van de bevraagden zegt eHealth niet intensiever te willen blijven gebruiken in de toekomst. 

“Deze resultaten zijn te begrijpen vanuit het veranderperspectief: voor veel praktijken heeft de coronapandemie tot grote veranderingen geleid, zowel in het organiseren als in het gebruik van eHealth-toepassingen. Nu dat in ‘de hoogste versnelling’ is gerealiseerd, lijkt men terughoudend om de praktijk nog meer te veranderen en processen te digitaliseren. Een terugkeer naar de gebruikelijke, veelal fysieke zorgverlening is verleidelijker.” 

> Bekijk alle resultaten van het Nivel-onderzoek 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.