Wie zal dat betalen en hoe vatten we de koe bij de horens?

Hoe linken we dit alles aan de financierings- en nomenclatuurdiscussie die vandaag volop woedt? Alvast enkele concrete voorzetten tijdens het webinar dat plaatsvond op 1 mei.

“Als we naar geïntegreerde zorg evolueren, dan moeten we de burger connecteren via connected care”, menen zowel Verdonck als Haese. “Zorg is een som van processen die we doelmatiger moeten maken, de verspilling eruit halen”, legde prof. Verdonck uit. “De enquête zegt dat men niet aan de nomenclatuur mag raken bij de introductie van AI. Ik verschil daar van mening: nomenclatuur moet men mee integreren omdat AI nu eenmaal energie en tijd vereist. Om vervolgens die middelen terug te investeren in innovatie.” Eerder in dit dossier legde prof. Verdonck al uit hoe de validatie van AI moet verlopen en geïmplementeerd moet worden.

“AI is geen prestatiegefinancierd iets”, poneerde Nick Marly dan weer. “We moeten het inbedden in de zorgtrajecten. “Geleidelijk zal AI uit het woordgebruik van de zorg verdwijnen omdat we het geïncorporeerd hebben, net zoals we ‘transistor’ intussen laten vallen hebben en we alleen nog over ‘radio’ spreken.”

Voor Karolien Haese is de bedrijfswereld zeker bereid om mee te betalen, vooral nu de overheid door de covid-crisis moet. “We hoeven niet bang te zijn om er samen voor te gaan met de bedrijfswereld als we het geheel maar goed kaderen.”

Zowel zijzelf als prof. Verdonck zien de opleiding als een van de, zoniet dé grootste kost.

Hoe artsen op eenzelfde lijn krijgen?
Als medisch directeur wijst Ilke Montag erop dat AI voor bepaalde disciplines heel nieuw is. Het is aan het directiecomité om te zien of iedereen mee is, zowel specialist als patiënt. Medisch-technische disciplines zijn vragende partij, voor anderen geldt dat minder. Alleszins is het fijn dat respondenten het niet als bedreigend ervaren. “Ik vind dat AI een vast agendapunt moet worden op directievergaderingen. Daarnaast is er een veilig speelveld nodig om uit te proberen of iets al dan niet werkbaar is. Ik pleit voor een plan van aanpak.” Pascal Verdonck ziet het meteen voor zich: “In het ziekenhuis vormt de eerste stap een ‘data-accesscomité’ waar bestuur en leidinggevende artsen samen beslissen om dit een plaats te geven in de eigen instelling. Zo zou je nu al kunnen beginnen en draagvlak creëren.”

> Link naar de Webinar

Lees ook:
Welke plaats verovert AI in ziekenhuizen?
Uw visie op AI: belangrijk tot zeer belangrijk
> AI intelligent ontwikkelen in ziekenhuizen doe je zo
Het speelveld waarop AI een hattrick kan scoren
Valideren binnen ethische grenzen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.