Een wetsontwerp over de verwerking van persoonsgegevens door het FAGG

Op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft de ministerraad onlangs een wetsontwerp goedgekeurd over de verwerking van persoonsgegevens door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dit wetsontwerp beoogt een rechtsgrondslag te creëren in overeenstemming met de GDPR  (General Data Protection Regulation, EU 2016/679), waarbij een specifieke maatregel wordt voorgesteld om bepaalde rechten die de GDPR toekent aan personen van wie gegevens worden verwerkt, te beperken.

Het wetsontwerp bepaalt dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door het FAGG in volledige overeenstemming met de GDPR moet gebeuren. Het is bedoeld om de praktijken van het FAGG in overeenstemming te brengen met de Europese normen inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name in het kader van zijn inspectie- en controlemissies.

Het voorontwerp stelt echter een specifieke maatregel voor die bepaalde rechten beperkt die door de GDPR worden toegekend aan personen wier gegevens worden verwerkt. Deze beperking zou enkel van toepassing zijn indien de uitoefening van deze rechten de inspectietaken van het FAGG zou kunnen belemmeren of het geheim van een strafrechtelijk onderzoek of de veiligheid van personen in het gedrang zou kunnen brengen.

Het ontwerp wordt momenteel ter verdere behandeling voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.