Gegevensbeschermingsautoriteit vraagt regering vaccinatiestrategie bij te sturen

De Gegevensbeschermingsautoriteit laat zich in een nieuw advies scherp uit over de op stapel staande vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. De GBA onderzocht de plannen om de gegevens te registreren van iedereen die het vaccin toegediend kreeg én van wie het vaccin toediende, en dringt aan op bijsturingen. Het advies staat op de website van de GBA, het nieuws stond zaterdag ook in de krant L'Echo.

Op vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) onderzocht de GBA met uiterste hoogdringendheid het koninklijk besluit dat vormgeeft aan de registratie en de verwerking van de gegevens van de vaccinatiecampagne. De overheid wil de identificatiegegevens kunnen bijhouden en verwerken van wie een vaccin kreeg, de gegevens van wie het vaccin toediende en de informatie over het precieze vaccin en de eventuele bijwerkingen. De databank heeft tot doel, zo staat in het ontwerp-kb, het crisisbeheer onderbouwd te kunnen voeren, de gevaccineerde personen medisch op te kunnen volgen en de immuniteitsopbouw van de bevolking te monitoren. Ook de impact op de ziekteverzekering en het aantal te verwachten hospitalisaties moet ermee kunnen worden ingeschat.

Bewaarduur

De GBA merkt op dat de voorziene bewaarduur van de gegevens - tot aan het overlijden van wie het vaccin kreeg - "uitermate lang" is en dat de exacte doelstellingen onvoldoende gedetailleerd omschreven zijn. De oprichting van een nieuwe of de uitbreiding van een bestaande gecentraliseerde vaccinatiegegevensbank, die bovendien toegankelijk zou worden gesteld voor derden, "vormt zonder meer een aanzienlijke inmenging op het recht op bescherming van persoonsgegevens", zegt de GBA. Zo'n inmenging hoort proportioneel te zijn. Daarenboven zouden bepaalde gegevens beter geanonimiseerd worden, bijvoorbeeld wanneer ze dienen om de vaccinatiegraad tegen covid-19 te bepalen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.