OLV en Janssen Benelux tekenen charter rond zorgoptimalisatie

Afgelopen dinsdag ondertekenden het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove en Janssen Benelux een charter voor intensifiëring van de samenwerking rond zorgoptimalisatie. Met het ondertekenen van dit charter spreken zij de intentie uit om in de toekomst nauwer samen te werken om zo bij te dragen aan een toekomstbestendige zorg.

Janssen en het OLV Ziekenhuis hebben de afgelopen jaren al een nauwe samenwerking uitgebouwd rond normeren en meten en gepersonaliseerde zorg, die nu nog verder zal worden uitgediept. Janssen en het OLV Ziekenhuis wensen eveneens te onderzoeken en bespreken hoe zij, - binnen de wettelijke grenzen, en met name de Geneesmiddelenwet en de Verordening Bescherming Persoonsgegevens, - hun samenwerking verder kunnen uitdiepen en verbreden richting Digitale Gezondheidszorg en Geïntegreerde Zorg.

De samenwerking rond normeren en weten is gericht op het gebruik van Artificial Intelligence en Machine Learning om beslissingsregels af te leiden uit grote data pools.

Waarde-gedreven beslissingen en transparantie over behandeluitkomsten leiden tot meer waarde voor de patiënt. De uitkomst van de zorg kan gemaximaliseerd worden. Zorg kan verbeteren door inzicht-gedreven beslissingen over de huidige behandeling, verbeteringen aan proces en kwaliteit en preventieve geneeskunde.

Inzicht in patiëntenprofielen

De doelstelling van de samenwerking rond gepersonaliseerde zorg is gericht op het verkrijgen van inzicht in patiëntenprofielen en/of -voorkeuren die de basis zijn voor gepersonaliseerde zorg. Dat heeft als voordeel voor de patiënt een personalisatie van de behandeling en de informatie waardoor de patiënt in staat is om zijn ziekte beter te beheren en een actieve(re) rol op te nemen in zijn behandeling. Zorg kan in real time aangepast worden, bijvoorbeeld op basis van gerapporteerde patiëntengegevens en de uitkomsten van de behandelingen kunnen gemaximaliseerd worden.

De doelstelling van de samenwerking rond digitale gezondheidszorg is gezondheidszorg door innovatie toegankelijker en beter maken en de efficiëntie van de zorg in het algemeen te verhogen. Enkele voordelen zijn dat door de digitale oplossing de kwaliteit en het comfort van de patiënt hetzelfde niveau kan bereiken buiten als binnen het ziekenhuis. Andere belangrijke voordelen zijn: vroegtijdige ziektedetectie (doordat artsen en data- wetenschappers samenwerken om relevante voorspellers te ontdekken), het sneller onderzoeken van innovatieve digitale gezondheidszorg, en het bijdragen aan een versnelde opschaling van bewezen digitale interventies.

Doelstelling van de samenwerking rond geïntegreerde zorg is alle intra- en extramurale zorgactiviteiten vanaf de eerste symptomen tot en met genezing/palliatief stadium in kaart te brengen en zodoende de uitkomsten van de zorg te optimaliseren. Een voordeel is dat we komen tot een integrale benadering van het behandeltraject en tot een verhoging van de waarde van de zorg door het toedienen van de optimale behandeling in elk stadium van de ziekte. Met ander woorden: de juiste zorg op de juiste plek bij de juiste patiënt met de best mogelijke resultaten.

Frank Staelens, directeur Processen & Kwaliteit van het OLV Ziekenhuis: "Wij zijn ervan overtuigd dat data een belangrijke rol kunnen spelen om een optimale, gepersonaliseerde zorg voor elke individuele patiënt aan te bieden, maar ook om de deze inzichten te gebruiken om de zorg voor bredere patiëntengroepen verder te verbeteren. Daarom willen we de data waarover wij beschikken graag delen met organisaties die dezelfde doelen nastreven en daarbij alle toepasselijke wetten op het vlak van privacy en dergelijk respecteren. Met dit samenwerkingsverband zetten we een belangrijke stap in die richting."

Maria Fernanda Prado, Managing Director Janssen: “De uitkomst van de patiënt staat centraal in elk partnerschap dat we aangaan. Onze samenwerking, die al jaren bestaat en nog wordt geïntensiveerd, is een perfect voorbeeld van hoe het gezondheidsecosysteem zou moeten samenwerken en co-creëren in het belang van de patiënt en de samenleving."

"We zijn blij en trots om onze krachten te bundelen met OLV Ziekenhuis Aalst. In de zorg staat de patiënt centraal en datamanagement zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. OLV Aalst en Janssen hebben een gezamenlijk doel: De juiste zorg op de juiste plaats voor de juiste patiënt met het best mogelijke resultaat, voor de patiënt, zijn omgeving en samenleving."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.