Ruim 800 tablets en smartphones voor mensen met beperking

Hogeschool UCLL en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) leveren samen 830 tablets en smartphones aan mensen met een beperking. Zij verblijven vaak permanent bij hun zorgaanbieder en kunnen dankzij de toestellen toch connecteren met hun sociale kring. Hogeschool UCLL start ook het project 'digitale kansen' voor mensen met een beperking op, waarbij de hogeschool een opleiding voor zorgverstrekkers voorziet.

Veel meerderjarigen met een (verstandelijke) beperking verblijven sinds de uitbraak van de coronacrisis permanent bij hun zorgaanbieder. Beperkt bezoek is er ondertussen mogelijk, maar nog niet voor iedereen. Uit een bevraging bleek dat het behoud en herstel van het contact met hun sociale cirkel nog steeds de hoogste nood vormt bij deze mensen.

Hogeschool UCLL ging daarom op zoek naar de meest efficiënte manier om de nood aan communicatie in te vullen, en dat bleken tablets en smartphones te zijn. De hogeschool vond voor het project steun bij minister Beke, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en Deloitte-VirtualHugs.

"Een van de meest acute noden in deze crisis bij vergunde zorgaanbieders bleek de toegang tot extra hard- en software om te beeldbellen", zegt Davy Nijs, onderzoeker UCLL Research & Expertise. "Dat we met deze schenking van 830 toestellen, en zicht op training van de zorgaanbieders, e-inclusie voor mensen met een beperking nu op langere termijn kunnen realiseren, is voor alle betrokkenen een onverhoopt resultaat."

Hogeschool UCLL zorgde voor de eerste schenking van 100 tablets, het kabinet van minister Beke vult aan met 730 extra tablets en smartphones. "De strenge maatregelen wegen zwaar op personen met een handicap die in een voorziening verblijven, en op hun familie. Het coronavirus is nog lang niet weg. De nood aan digitale vormen van communicatie blijft dus groot", stelt Beke. "Met deze tablets, smartphones en ondersteuning helpen we voorzieningen om meer communicatie mogelijk te maken."

Ook het VAPH stapte graag mee in het project. "Het project gaat niet alleen om het ter beschikking stellen van de nodige hardware, maar ook om het introduceren en begeleiden van mensen met een (verstandelijke) beperking in hun weg naar digitalisering en e-inclusie", aldus woordvoerder Karina De Beule.

Bij de toenemende vraag naar toestellen komen naast woonzorgcentra en ziekenhuizen dus ook centra voor personen met een beperking naar voren als een duidelijke groep in nood. De digitale tools worden intussen deel van het dagdagelijkse leven in de centra. Heel wat zorgaanbieders hebben al aangegeven dat ze de toestellen ook na de coronacrisis willen blijven inzetten.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben echter weinig ervaring met ICT en internet. UCLL zorgt daarom voor een handleiding en duidende informatie over e-inclusie. "Tablets en smartphones openen daarbij nieuwe perspectieven op e-inclusie omwille van de intuïtieve werking van touchscreens, duidelijke visualisaties, kleuren en geluiden", legt Nijs uit. "Apps kunnen ook voor hen kansen-bevorderend zijn qua keuzevrijheid, interpersoonlijke relaties en emotioneel welbevinden."

In de eerste verdeelronde worden 100 tablets geleverd aan de 31 zorgaanbieders die in de bevraging een nood aan hardware voor hun gebruikers aangaven. Hogeschool UCLL voorziet een 'first-aid-kit' om met de tablets aan de slag te gaan. Daarnaast vormde zij haar (fysieke) opleiding Tablets4Specials om naar een online navorming die openstaat voor begeleiders, paramedici, maar ook voor leerkrachten Buitengewoon Onderwijs en ouders.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.