Spanning rond het gebruik van eAttest

Het dossier e-facturatie vordert. Tijdens de jongste medicomut heerste er echter enige spanning omdat de ziekenfondsen toegang willen hebben tot alle gegevens die artsen aan patiënten factureren, ook voor niet-vergoedbare procedures zoals esthetische geneeskunde (wat wettelijk vereist is voor de derdebetaler, maar tot op heden staat de wet deze overdracht van niet-vergoedbare gegevens aan de ziekenfondsen niet toe).

De artsensyndicaten zijn hier helemaal niet happig op. Zij maken zich vooral zorgen over de fiscale gevolgen voor artsen en over het feit dat de ziekenfondsen eigenaar zouden kunnen worden van alle economische activiteiten van artsen.

Bvas-voorzitter Johan Blanckaert: "Elektronisch factureren van ambulante prestaties wordt technisch bemoeilijkt in artsenassociaties,  meerdere mandaten moeten kunnen worden opgezet per associatie. Er is sprake van dat alle e-facturaties een verplichte lezing door de ziekenfondsen  moeten kennen. Ook wat supplementen en niet-terugbetaalbare prestaties betreft dus. Hier wordt de juridische basis nog verder in de schoot van de medicomut bestudeerd."

Voorzitter van de ASGB-huisartsenvleugel Michel Creemers: " Er ontspon zich nogal een lange discussie over de transparantie van e-voorschriften. Er moeten toch nog wel wat randvoorwaarden bekeken worden. Denk aan de huisbezoeken waar het niet altijd mogelijk is om elektronisch te factureren, of de specialisten die op verschillende locaties zitten. De software is daarvoor blijkbaar onvoldoende uitgerust. De verplichting zou er wel komen vanaf 1 januari 2025. Een verplichting die zou wegvallen voor wie op 1 januari 2023 de leeftijd van 67 bereikte. Zij zouden van het elektronisch factureren ontslagen worden. Al kwam daar wat kritiek op van sommige collega's als zou dat een wat moeilijke regeling zijn. Op zich zijn we niet tegen elektronisch factureren als ASGB. Alleen vroegen we dat bij een weigering van het getuigschrift, de reden daarvan duidelijk doorgegeven wordt aan de betrokkene."

Voor Roel Van Giel (AADM) is de discussie  over de niet-vergoedbare prestaties en elektronische facturatie alvast niet aan de huisartsen besteed, want "dat kennen we amper in de huisartsgeneeskunde."

De zaak is voorlopig uitgesteld, vooral omdat de wet dus niet toestaat dat men ingaat op de ziekenfondseisen.

> Wordt informaticapremie extramurale praktijken werkelijkheid?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.