Twee miljoen euro voor digitalisering revalidatie- en geestelijke gezondheidszorgsector

De Vlaamse regering kent een eenmalige subsidie van twee miljoen euro toe aan de revalidatieziekenhuizen, de revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg. Daarmee kunnen ze software aankopen en integreren om hun werking te digitaliseren. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Wouter Beke maandag bekendgemaakt.

De operatie maakt deel uit van de integratie van de betrokken sectoren in de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Sinds de zesde staatshervorming is die Vlaamse 'sociale zekerheid' stelselmatig uitgebouwd met verschillende sectoren op het vlak van zorg en gezondheid. 

De integratie vraagt wel investeringen in ICT. Voorzieningen moeten hun eigen applicaties koppelen aan de centraal ontwikkelde VSB-applicaties. Ze moeten nieuwe gegevensstromen kunnen versturen, ontvangen en verwerken. Verschillende sectoren werken nu nog op papier en vaak is er weinig ICT-infrastructuur aanwezig. Een investering was dus noodzakelijk.

De subsidie van 2 miljoen euro is bedoeld voor de aankoop van software of voor de integratie van applicaties in de bestaande IT-systemen. De subsidie wordt in één keer uitbetaald aan alle voorzieningen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.