Operatie ziekenhuishervorming: van scalpel tot robotchirurgie

"Het komt erop aan om medische technologie slim te integreren in de hervormingsplannen van minister Vandenbroucke. Vandaag lijkt dat aspect te ontbreken in deplannen die op tafel liggen." BeMedTech vraagt daarom bijzondere aandacht voor de integratie van medische technologie in de (ziekenhuis)zorg. "We stellen we onze expertise graag ter beschikking om daarbij te helpen."

"Het welzijn van patiënten, zorgverleners en de maatschappij verbeteren. Dat is het doel van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zijn plannen voor de hervorming van ons ziekenhuislandschap. Misschien wel de belangrijkste boodschap uit zijn nota: kwaliteit gaat boven alles. Iets wat we volledig onderschrijven met beMedTech. Samen met de sector staan we klaar mee onze schouders te zetten onder de hervormingen. Want als er vandaag iets duidelijk is, dan is het dat zorg zonder technologie vandaag (laat staan morgen) ondenkbaar is", luidt het.

BeMedTech bepleit een helikoptervisie om een betere zorgervaring te bereiken voor de patiënten, meer welzijn voor de zorgverleners en een nog meer solidaire gezondheidszorg.I Niet via de opdeling in lijnen, echelons en andere hokjes. Met een kwart van de bevolking die één of meer chronische aandoeningen heeft, wordt die integratie van zorg belangrijker dan ooit.

Medische technologie is overal

"Kijken we naar de coronapandemie, dan zien we ook dat het steeds moeilijker wordt om de verschillende lijnen van elkaar te onderscheiden. Waar stopt bijvoorbeeld de eerste en waar begint de tweede lijn bij een chronische patiënt die van thuis opgevolgd kan worden? Bevindt een patiënt die bepaalde gezondheidsparameters via een gevalideerde app opvolgt en deelt met zijn of haar huisarts zich op de nulde of de eerste lijn? Tellen we een patiënt die dankzij tele-expertise én zijn of haar huisarts én een dermatoloog voor zich krijgt mee in de eerste of de tweede lijn? Zelfs al valt er een onderscheid te maken, het is duidelijk dat een dergelijke indeling overbodig wordt", analyseert BeMedTech.

Medische technologie kan dienen als hefboom om die nieuwe evolutie te ondersteunen. 

Hoe dat concreet moet verlopen? "Medische technologie hoort niet thuis in een hokje, het is een instrument dat zijn plaats heeft binnen verschillende domeinen:

  • Hervorming van het ziekenhuislandschap: een modern ziekenhuislandschap biedt een duidelijk kader voor thuiszorg en thuishospitalisatie.
  • Hervorming van de ziekenhuisfinanciering: zorgverleners krijgen de ruimte om te kiezen uit behandelingen met verschillende medische technologieën, op maat van de patiënt
  • Hervorming van de nomenclatuur: een dynamisch vergoedingskader maakt. veelbelovende nieuwe technologieën sneller beschikbaar voor de patiënt en stimuleert innovatie in ons land. De terugbetaling van achterhaalde technologieën wordt sneller geschrapt.
  • Value-based purchasing: met behulp van medische technologie worden op een gestandaardiseerde manier data verzameld om de kwaliteit binnen verschillende zorgdomeinen te meten en transparante, eerlijke incentives te koppelen aan indicatoren."

"Laat ons daaruit leren uit de pandemie-ervaring en bij een grote hervorming als deze proactief nadenken over de plaats van medische technologie binnen het brede verhaal. Het zal de overheid een hoop tijdelijke kaderregelingen besparen, zorgverleners een duidelijker houvast geven om medische technologie te integreren in hun praktijk en bedrijven de stabiliteit bieden die nodig is om te ondernemen en innoveren. En de patiënt? Die kan rekenen op een nog betere zorgervaring."

Overigens lijkt de stap naar een volgende ontwikkeling, die naar virtuele ziekenhuizen, al gezet: "Onder andere in Nederland en Scandinavië zijn er al verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen die zo’n virtuele control room inzetten om patiënten op te volgen."

Reden te meer om de rol van medische technologie niet te onderschatten, meent CEO van BeMedTech Marnix Denys. Hij beseft wel dat medische technologie op zich die meerwaarde niet zal realiseren. "Het komt erop aan om ze slim te integreren in het ruimere plaatje. Vandaag lijkt dat aspect te ontbreken in de hervormingsplannen die op tafel liggen. Met beMedTech vragen daarom bijzondere aandacht voor de integratie van medische technologie in de (ziekenhuis)zorg en stellen we onze expertise graag ter beschikking om daarbij te helpen."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.