E-health is een onmisbaar onderdeel van de zorg geworden

E-health is een onmisbaar onderdeel van de zorg geworden

Nederlandse zorgverleners zijn overwegend enthousiast over eHealth. Toch is het aanbod in eHealth-toepassingen groter dan het gebruik ervan. Dat blijkt uit de zevende editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel: ‘Samen aan zet!’

De eHealth-monitor meet sinds 2013 de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland. De boodschappen door de jaren heen illustreren de ontwikkelingen terzake: van experimentele noviteiten op het gebied van gezondheidszorg naar een meer doelgerichte integratie van eHealth in het zorgproces. In 2013 werd bij eHealth gedacht aan ‘het digitaal maken van bestaande informatie en reguliere processen’. De toepassingen die men destijds ‘eHealth’ noemde, behoren nu tot de dagelijkse werkwijze. Ook zijn sommige toepassingen door voortschrijdend inzicht inmiddels achterhaald of niet geschikt gebleken voor gebruik.   

Uit het onderzoek blijkt dat zorgverleners de noodzaak zien om zorgprocessen opnieuw te gaan vormgeven en inrichten met behulp van eHealth. Op die manier krijgen patiënten meer zeggenschap over hun eigen gezondheid. Ook draagt de inzet van eHealth bij aan de verlaging van de werkdruk in de zorg. De eHealth-monitor 2019 laat zien dat eHealth een onmisbaar onderdeel van de zorg is geworden.

Aanbod groter dan gebruik 

Ook dit jaar werd aan een groot aantal zorgverleners en zorggebruikers via vragenlijsten gevraagd in hoeverre zij eHealth gebruiken, hoe het hen helpt en wat ze graag anders willen zien of nodig hebben om eHealth succesvol te implementeren. De ondervraagden zijn het erover eens: de technologie moet goed werken om eHealth goed te kunnen gebruiken én het moet goed aansluiten op de zorgprocessen binnen en tussen de zorginstellingen. Alle spelers in het zorgveld zijn nu aan zet om eHealth breed in te voeren en te gaan gebruiken, aldus Nivel.

De eHealth Monitor 2019 toont aan dat zorgverleners in Nederland overwegend enthousiast zijn over digitale gezondheid. Toch is het aanbod groter dan het gebruik. Dat geldt voor zowel zorgverleners als voor zorggebruikers.  “Zorgverleners merken nog te vaak dat de techniek niet altijd goed (mee)werkt. Ook merken ze dat eHealth niet altijd goed is ingebed in de zorgpraktijk. In dat geval leidt digitale gezondheid eerder tot een toename dan tot een afname van de werkdruk.  Het is belangrijk dat stakeholders samenwerken aan een verdere inbedding van eHealth in de zorg. Dat wil zeggen: samen zoeken naar een goede aansluiting van digitale gezondheid op de zorgpraktijk én een oplossing bieden voor de barrières die er nog zijn.”

En in België?

Dit  jaar besloot de minister van Volksgezondheid in de voetsporen van Nederland te treden door ook op nationaal niveau een eHealth Monitor te lanceren. In 2017 was er al een experiment in Vlaanderen. De enquête loopt tot  eind december, nog een paar dagen om uw mening te geven over de "e-tools" en "e-services" aangeboden door de overheid.

> Deelnemen aan de enquête

Lees ook : Ook u wordt bevraagd over eGezondheid

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.