Oudere patiënten: naar minder geneesmiddelen met een elektronische app

Dat bejaarden veel geneesmiddelen innemen, is een probleem voor de volksgezondheid. Duitse vorsers hebben onderzocht of het aantal ongepaste geneesmiddelen kan worden verlaagd met een elektronische app.

De studie is uitgevoerd in samenwerking met 359 huisartsen bij in totaal 3.904 volwassenen van 75 jaar of ouder. De vorsers hebben een elektronische tool ontwikkeld die artsen een overzicht geeft van alle geneesmiddelen die bejaarde patiënten innemen, en die aangeeft of die geneesmiddelen belangrijk zijn.

De helft van de huisartsenpraktijken (n = 1.953 patiënten) heeft de app gebruikt en de andere helft niet. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van onvoorziene ziekenhuisopname en overlijden binnen 24 maanden. Het secundaire eindpunt was een daling van het aantal geneesmiddelen.

In de totale patiëntengroep was er geen significant verschil in het samengestelde eindpunt van ziekenhuisopnames en sterfte (- 12%; OR = 0,88; 95% BI: 0,73-1,07). Maar bij de bejaarden die werden gevolgd in de artsenpraktijken die waren gerandomiseerd naar de elektronische tool, was het verschil van 18% significant (OR: 0,82; 95% BI: 0,68-0,98; p = 0,03). Na 24 maanden was het aantal voorgeschreven geneesmiddelen gedaald in de interventiegroep in vergelijking met de controlegroep (gecorrigeerd gemiddeld verschil 0,45).

In de totale patiëntenpopulatie was er dus geen significant verschil. Men zou die studie dan ook als negatief kunnen bestempelen. Maar het gebruik van de app heeft wel geresulteerd in een daling van het aantal geneesmiddelen, zonder dat het schadelijke effecten had op de patiënt. Om over na te denken.

Use of an electronic decision support tool to reduce polypharmacy in elderly people with chronic diseases: cluster randomised controlled trial

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.