Met start-up Bingli naar minder belasting huisartsen en spoed (coronacrisis)

De start-up ontwikkelt een online module die voor een eerste triage van coronapatiënten zorgt. Aan de hand van een korte online vragenlijst vertelt een slim algoritme mensen of ze al dan niet een arts moeten contacteren.

Nu het coronavirus huisartsen en spoeddiensten enorm onder druk zet, heeft de start-up Bingli een module ontwikkeld die de eerste triage van patiënten voor zijn rekening neemt. Aan de hand van een korte online vragenlijst vertelt een slim algoritme mensen of ze al dan niet een arts moeten contacteren. Die eerste filter ontlast dokters en ziekenhuizen, ze krijgen meer tijd om risicogroepen en patiënten met ernstige symptomen te onderzoeken.

Al bijna 10.000 Belgen screenden zichzelf met de Bingli-app. Ook de federale overheid en het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen steunen dit initiatief.

Welke symptomen heb je? Hoelang heb je die symptomen al? Verergeren ze? Behoor je tot een risicogroep met een onderliggende aandoening? Met tien korte vragen helpt de module van Bingli mensen inschatten of ze best bij een arts aankloppen. Ze vullen de vragenlijst thuis online in, dat kost hen amper een paar minuten tijd.

Wetenschappelijke inschatting

“Uiteraard geeft onze module geen uitsluitsel of je nu al dan niet besmet bent met Covid19, dat kan alleen een test in het ziekenhuis uitwijzen”, benadrukt Bingli-oprichter Tom Van De Putte. “Maar onze module kan wel inschatten of je symptomen hebt van het virus en hoe risicovol die zijn."

"Ons algoritme baseert zich op wetenschappelijke literatuur en op de feedback van artsen, we zorgen voortdurend voor nieuwe updates. Als bepaalde alarmsignalen afgaan – voor risicogroepen, voor symptomen die lang aanslepen of verergeren,… - dan raden we mensen aan om snel een arts te contacteren. Is het risico eerder klein, dan raden we mensen aan om waakzaam te blijven en geven we officiële richtlijnen mee om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.”

Meteen in medisch dossier

Als een patiënt een verhoogd risico vertoont en het advies krijgt om een arts te contacteren, wordt die informatie meteen in een overzichtelijk dashboard beschikbaar voor de arts. Die kan de gegevens ook rechtstreeks toevoegen aan het medisch dossier van de patiënt. Zo zorgt de Covid19-module ook in het verdere onderzoeks- en opvolgingstraject voor cruciale tijdswinst.

Efficiëntere consultaties

Bingli zorgt voor slimme, medische interviews die consultaties efficiënter moeten maken. De start-up gebruikt Artificiële Intelligentie om een chatbot te ontwikkelen die informatie uitwisselt tussen patiënten en artsen. De chatbot stelt 70 tot 100 procent van de vragen die de arts in een consultatie stelt al op voorhand. Zo beschikt de arts al voor de start van de consultatie over de belangrijkste informatie over de patiënt, en heeft hij meer tijd voor het eigenlijke onderzoek en het bespreken van de resultaten.

De Covid19-module die Bingli ontwikkelde, is beschikbaar in 10 verschillende talen. Mensen die twijfelen of ze met bepaalde klachten hun arts moeten contacteren, kunnen de vragenlijst invullen op https://covid.mybingli.com/.

> Lees ook: consultaties kunnen efficiënter met Bingli 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.