(Toekomstige) teleconsultatieregeling: strijd nog niet gestreden

In een verwachte overgangsregeling in het voorjaar zal een arts 4 telefonische en 4 video-consulten per jaar per patiënt kunnen certificeren, met codes die de in 2020 ingevoerde codes voor het afstandsmanagement van covid zullen vervangen. Kartel en Bvas zetten dat voorstel in een nieuwe context. Het leidde in de beroepsgroep immers tot misverstanden - onder meer omdat het te weinig inhield op het vlak van volumes en honoraria.

"Het voorstel waarover we het al hadden, is aanvaard door de CTG - de technisch-geneeskundige raad van het Riziv - en vervolgens gevalideerd door alle banken in de medicomut op 13 december". Dat zegt Jean-Noël Godin, directeur van de GBO (partner van het Kartel/ASGB).

Nu teleconsultatie een populair instrument is geworden, zetten sommige collega's vraagtekens bij wat zij zien als een stap terug en beperkingen, en wenden zij zich tot hun beroepsorganisaties. "Het GBO-Kartel heeft zijn uiterste best gedaan om teleconsulten niet te beperken tot 4 per jaar en per patiënt. Het is er zich niettemin van bewust dat sommige huisartsen - en vooral platformen zoals Doktr van Proximus - misbruik maken van de huidige covid-teleconsulten".

Een analyse van de DGEC (de evaluatie- en controledienst van het Riziv), voorgesteld in de medicomut, bracht aan het licht dat sommigen ten onrechte de pseudocode 101135 gebruikten. Het gaat om de prestatie kennisgeving van de zorgcontinuïteit. Die werd "gekoppeld aan (korte) telefonische contacten, zonder medisch dossier, gefactureerd als derde betaler, vaak zonder medeweten van de patiënt". In de voorlopige regeling die zal worden ingevoerd, zijn de tarieven voor telefonische consulten verlaagd (10,10 euro) en is de frequentie ervan verlaagd.

Valsheid in geschrifte

Dr. Herry, de Bvas-voorzitter, is wat geërgerd. "Het is gemakkelijk kritiek te leveren op vakbondsprestaties die men te mager vindt, door niet te stemmen en geen bijdragen te betalen. Als we niet hadden ingegrepen, hadden we helemaal niets gekregen!

En hij herinnert eraan waarom de covid-codes in het begin van de crisis werden gecreëerd. "In de loop der tijd hebben sommigen het principe gekaapt en alles tot handelswaar gemaakt. Beseffen zij wel dat zij, door deze diensten als covid aan te merken, valsheid in geschrifte plegen? Er bestond een zekere tolerantie van de kant van het Riziv, wegens de covid-context, maar deze keer hadden we het over een teleconsult buiten het covid-kader."

"We hebben moeten vechten voor de telefonische raadpleging, die nuttig is voor onze activiteit. Aanvankelijk wilde het Riziv alleen praten over video-consultatie. Is het dan onverdedigbaar om voor telefoongesprekken die vijf tot tien minuten duren, ongeveer tien euro te kunnen vragen? Een videocontact, dat vollediger is door de beeldondersteuning, duurt langer, waarschijnlijk +/- 15 minuten. En de voorziene bedragen zijn gebaseerd op de klassieke honoraria voor een live consult met een geregistreerde huisarts, niet geaccrediteerd, d.w.z. 22,44 €. Is dat zo bezwaarlijk, vermits er via video tijd kan worden bespaard?"

Convergentie twee bewegingen

Er is een duidelijke convergentie tussen de twee bewegingen met hun opvatting van telegeneeskunde bij de huisarts in wat ze enerzijds willen bestrijden: "Proximus-systemen die ons beroep überhypothekeren", illustreert Dr. Herry. Het gaat om een aanvullend instrument, geen substituut voor fysiek contact, "vandaar onze strijd voor een verplichte voorafgaande therapeutische relatie in de terugbetalingscriteria", voegt Dr. Bauval, vicevoorzitter van de GBO, eraan toe . Anderzijds hebben we hun toekomstverwachting van het model. Zowel de GBO/Kartel/ASGB als de Bvas melden bijvoorbeeld dat zij een groter aantal vergoede teleconsulten voor chronische patiënten en ouderen wilden verkrijgen. Dat is in dit stadium geweigerd. Er is ook verzocht om blijvende aandacht voor de gevolgen van de digitale kloof bij de optie "videoconsultatie".

"Wij lanceren een overgangs- én vooruitstrevend systeem. We moesten ergens beginnen. De regels zullen kunnen worden gewijzigd. Er komt een evaluatie om te bestendigen wat goed blijkt", zegt Luc Herry. Jean-Noël Godin heeft hoge verwachtingen van het eindvoorstel van de werkgroep (WG) over het "aangepaste financierings- en organisatiemodel", "een voorstel dat, onder leiding van de medische deskundigen Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche en met vertegenwoordiging van de artsenorganisaties en de ziekenfondsen, in de eerste helft van 2022 aan de medische commissie zal worden voorgelegd ter uitvoering vanaf 2023, met het oog op de integratie van video. GBO-Kartel zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat deze WG leidt tot concrete antwoorden die beantwoorden aan de reële behoeften van de huisartsen.

> In het voorjaar 2x4 teleconsulten per jaar, per patiënt en arts

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.