Klacht tegen CovidScanBE-app ongegrond verklaard

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de klacht van Charta21 tegen CovidScanBE, de app die het mogelijk maakt om COVID-certificaten digitaal te lezen, ongegrond verklaard. De vereniging die tijdens de lockdown is opgericht wilde met de klacht een einde te maken aan inbreuken op de GDPR-wetgeving en voorkomen dat persoonlijke gegevens van gevaccineerde mensen zouden uitlekken.

Een aantal maanden geleden werd er bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) melding gemaakt van een mogelijk veiligheidslek in de CovidScanBE-app. Als gevolg daarvan had Charta21 eind oktober een verzoek ingediend tot schorsing van CovidScanBE, omdat "de gebrekkige computerbeveiliging een bedreiging vormt voor gegevens over immunisatiestatus van mensen die een Covid Safe Ticket gebruiken".

Het 'probleem' stelde zich na de integratie in het systeem van de personen met een geldig vaccinatiecertificaat die besmet geraakten met COVID en dus de facto (tijdelijk) geen toegang konden krijgen tot een evenement. Daarom werd een publieke lijst opgesteld van certificaten die, om diverse redenen, (tijdelijk) geen toegang meer geven tot een evenement. Volgens Digitaal Vlaanderen, dat instond voor de bouw van CovidScanBE, bevat de lijst enkel nummers van certificaten die tijdelijk of definitief geschorst werden, maar waarom ze geschorst zijn, wordt niet bekendgemaakt, net als de identiteit van de houder van het certificaat. "Er is dus ook geen sprake van een schending van de privacy", klonk het.

De Brusselse rechtbank stelde na de klacht van Charta21 een gerechtelijk deskundige aan om de zaak alsnog te onderzoeken, waarna ook hoorzittingen plaatsvonden. Uiteindelijk is nu beslist om de klacht onontvankelijk te verklaren, onder meer omdat het niet ging om persoonlijke informatie die publiek gemaakt werd. "De manier waarop de app de zogenaamde 'suspension list' beheert, werd beoordeeld als correct en voldoende veilig", aldus EHealth, het platform dat een georganiseerde dienstverlening en informatie-uitwisseling bevordert en waartegen de klacht gericht was.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.