De Block en De Backer richten "Data against Corona Taskforce" op

De ministers van Volksgezondheid en Digitale Agenda, Maggie De Block en Philippe De Backer, hebben een taskforce opgericht die met behulp van telecom- en epidemiologische data de verspreiding van het coronavirus moet analyseren. Op basis daarvan willen ze nagaan hoe de oplopende curve van besmettingen kan afgevlakt worden en de infectiecurve ingekort kan worden.

De ministers wijzen er vrijdag in een mededeling op dat het virus onmogelijk volledig te stoppen is, maar dat het belangrijk is het aantal besmettingen te spreiden in de tijd om capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen te vermijden. Daarom moet de "Data Against Corona Taskforce" nagaan welke bijkomende acties mogelijk zijn om de oplopende curve van het aantal besmettingen af te vlakken. In een later stadium kan dez e informatie gebruikt worden om maatregelen te nemen die de infectiecurve inkorten. Tenslotte worden de getroffen maatregelen om de besmetting in te dijken na de crisis gedetailleerd geëvalueerd.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en privacy-experten werden nauw betrokken om de privacy van de burgers te garanderen. Zoals de GDPR voorschrijft werd er een uitgebreide DPIA of Data Privacy Impact Assessment gemaakt en werd hierover het advies aan de GBA gevraagd. Die bracht een positief advies uit dat gebonden is aan een aantal voorwaarden die strikt gerespecteerd zullen worden.

De taskforce wordt geleid door de ministers van Volksgezondheid en Digitale Agenda en Privacy en bestaat uit ruimtelijke epidemiologen, "data privacy"-experten en "data science"-experten. Ook experten uit de telecomsector en digitale scale-ups maken deel uit van de taskforce. Een ethisch comité begeleidt alle werkzaamheden.

In de komende dagen en weken zal de taskforce specifieke toepassingen uitwerken en testen, zoals manieren om de locatie en verspreiding van de ziekte in kaart te brengen, toepassingen die de impact van reeds genomen maatregelen meten, gerichte communicatie via Be-alert, of strategieën en oplossingen voor de gerichte verspreiding van informatie op locaties met een hoog risico. De toepassingen worden geselecteerd op basis van hun nut voor de volksgezondheid en hun respect voor de privacy van onze burgers.

Organisaties die denken te kunnen bijdragen aan de werkzaamheden van de taskforce door anonieme data aan te leveren kunnen een voorstel doen via DataAgainstCorona@debacker.fed.be.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.