De vierde editie van de MedTech Accelerator® bekroont het SurgeLight-project

De MedTech Accelerator® is neergestreken in de Brusselse medische wereld. Dit versnellingsprogramma voor medische hulpmiddelen, dat in 2016 werd gelanceerd op initiatief van hub.brussels, heeft bijgedragen aan een forse toename van het aantal Brusselse ondernemingen dat actief is in de sector. In 4 jaar tijd heeft de MedTech Accelerator® 34 projecten begeleid die gedragen worden door ondernemers die innoveren in de medische sector.

In 2016 hebben hub.brussels en zijn cluster lifetech.brussels, die bestaat uit experts en industriëlen uit de sector, de MedTech Accelerator® in het leven geroepen, het eerste versnellingsprogramma dat specifiek gericht is op ondernemers die, al dan niet geconnecteerde, medische hulpmiddelen ontwikkelen. 

In 4 jaar tijd heeft het programma 34 ondernemers geholpen. Sommige projecten genieten erkenning in België, terwijl een aantal ook internationale waardering krijgt, zoals: Move-Up en zijn oplossingen voor thuisrevalidatie na een knie- of heupoperatie, Spentys en zijn 3D-geprinte orthopedische immobilisatiesystemen , Kaspard en zijn bedmonitoringsysteem om vallen te voorkomen ... oplossingen die zorgverleners en patiënten helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken. 

Op korte termijn komen er nog andere projecten beschikbaar die een hoog potentieel hebben maar meer R&D vereisen zoals Axiles Bionics (ontwikkeling van een bionische voet), StellaScreen (in vitro testsysteem om na te gaan of molecule de levercellen activeert of deactiveert die verantwoordelijk zijn voor een specifieke pathologie of niet-alcoholische leverziekte) of Lys Medical (beslissingsondersteund systeem bij het uitvoeren van endoscopieën).

Een paar jaar geleden koos het Gewest ervoor om zijn inspanningen toe te spitsen op de sectoren van de e-gezondheid en de medische hulpmiddelen. Enerzijds omdat zij minder grote financiële investeringen vragen en het tijdsbestek voor het op de markt brengen korter is dan voor biotechnologieën, en anderzijds, omdat deze sectoren binnen het Brusselse ondernemingslandschap bestaan uit zeer kleine ondernemingen  "Deze strategie werpt vruchten af. In enkele jaren tijd is het aantal bedrijven dat actief is in deze twee sectoren met 40% toegenomen. Brussel heeft zijn plaats verworven binnen de belangrijkste internationale netwerken die gewijd zijn aan deze sectoren”, aldus Azèle Mathieu, hoofd van lifetech.brussels, één van de clusters van hub.brussels. Hoe is deze Groei te verklaren? “Eén van de sleutels is ongetwijfeld het aantal ziekenhuizen in de hoofdstad die de oplossingen testen en valideren die door deze ondernemers worden voorgesteld. Deze accelerator is een pijler van deze waardeketen in Brussel. Tegenwoordig gaan bedrijven op zoek naar technische expertise vooraleer ze naar financieringsoplossingen zoeken.”  

De gezondheidssector staat voor een heleboel uitdagingen. Terwijl de bevolking in ijltempo vergrijst en het aantal chronische ziekten toeneemt, wat leidt tot een explosie van de kosten, moet de sector een hoge kwaliteit van zorg handhaven, met een ernstig tekort aan gezondheidswerkers die steeds meer onder druk komen te staan. Er ontstaan allerhande ideeën om deze problemen het hoofd te bieden. Omdat het om de gezondheid van de mens gaat, is het echter niet eenvoudig om binnen de sector te innoveren. In een sector die terecht sterk gereglementeerd is, is er weinig ruimte voor het nemen van risico’s en innovatie. 

Laureaten 

De MedTech Accelerator ® bekroont elk jaar een project, waarvan de technologische innovatie het meest concreet is, een innovatie die op het juiste moment een bredere markt betreedt. 

In 2016 werd de MedTech award toegekend aan Lys Medical (nauwkeurig meetsysteem voor endoscopisten), in 2017 aan Axiles Bionics (nieuwe generatie bionische voetprothese) en in 2018 aan StellaScreen (oplossing om sneller nieuwe geneesmiddelen tegen fibrose te vinden).

"Deze drie projecten worden nog steeds begeleid door hub.brussels en de cluster lifetech. De begeleiding door het Gewest stopt niet op als de accelerator erop zit: het is een springplank om te kunnen rekenen op een langdurige individuele en specifieke begeleiding door een vaste adviseur. Ondernemen is misschien een sprint, maar, en zeker in de gezondheidssector, een uithoudingssprint!”, aldus Azèle Mathieu.

Overzicht van de 8 projecten die tijdens de editie '19 werden begeleid

De Med Tech award ’19 gaat naar SurgeLight.

Titel van het project

Naam van de projectdrager(s)

Beschrijving van het project

Depist-Eye ACTE

Fanny Stercq 

Depist-Eye ACTE biedt een screeningstool voor autisme, gebaseerd op de oogvolgtechnologie en nauwkeurige metingen van de vroege taalontwikkeling. Het doel is om eerstelijnspractici te helpen om op nauwkeurige en objectieve wijze te beoordelen of een kind een ASS dreigt te ontwikkelen. Door de toegang tot diagnostische specialisten te optimaliseren, kan wie een therapeutische behandeling nodig heeft vroeger worden behandeld, wat de kansen op een gunstige evolutie vergroot. 

Seek&Care by AP Solutions 

Pierre Collard

Seek & Care is een B2B-platform waarmee gezondheidswerkers al hun medische benodigdheden extra-muros kunnen bestellen. Deze marktplaats biedt een verscheidenheid aan producten aan tegen verschillende prijzen en stelt allerhande tools ter beschikking (benchmark, vergelijkingstool, traceerbaarheidstool en verbindingstool)

Sensendo

Nicolas Geuens

De ontwikkeling van endoscopische technieken stelt artsen in staat om steeds meer diagnoses en behandelingen uit te voeren via de natuurlijke wegen van de patiënt. Doordat men geen beroep kan doet op de tastzin zijn de mogelijkheden echter beperkt. Dit is vooral een probleem bij de vroegtijdige diagnose van longkanker door endoscopische biopsie, met percentages van een succesvolle monstername die variëren van 14% tot 60%. Sensendo is een endoscopische palpatietool  waarmee de longarts de hardheid van het longweefsel kan meten waardoor hij zich doeltreffend kan richten op het verdachte weefsel en het succespercentage van de biopsie aanzienlijk stijgt.

MinT

Eric Krzeslo 

MintT helpt senioren een actief en onafhankelijk leven te leiden dankzij ISA. ISA is een slimme sensor voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en serviceflats. ISA detecteert valpartijen, bed-outs en agitatie zonder ongemakken voor de patiënt, die niets hoeft te dragen. ISA helpt het medische team om de oorzaken van het vallen te begrijpen door de actimetrie en sequenties te analyseren waardoor preventieve maatregelen genomen kunnen worden. ISA verbetert de veiligheid van de patiënten, de efficiëntie van de zorgverleners en de gemoedsrust van gezinnen.

SurgeLight

Hans Ingelberts 

Surgelight beoogt een systeem voor chirurgische begeleiding te ontwikkelen dat simultaan en in real time belangrijke weefsels in beeld brengt, zoals tumoren, zenuwen en bloedvaten. Een dergelijk systeem zou toegepast kunnen worden bij open chirurgie, robotchirurgie en zelfs endoscopische diagnostische procedures. Hiertoe combineert Surgelight twee belangrijke technologieën: fluorescerende contrastmiddelen op basis van nanolichamen en een fluorescentiebeeldvormingssysteem.

PHEONIX

Orianne Bastin

Ontwikkeling van een nieuw endoscopisch medisch hulpmiddel met behulp van atmosferisch koud plasma voor therapeutische doeleinden.

Healthentia 

Sofoklis Kyriazakos 

Healthentia is een eClinical platform dat gebruik maakt van real-world data en resultaten die gemeld worden tijdens de patiëntervaringen. Het biedt informatie op basis van gegevens om farmaceutische bedrijven en bedrijven die medische hulpmiddelen inzicht te bieden in klinische parameters.

Youmapp 

Youssef Mourabit 

Creatie van een smartphone-applicatie om zwaarlijvige patiënten te informeren, adviseren, controleren en responsabiliseren als onderdeel van een zorgtraject binnen een multidisciplinair team.

De MedTech Accelerator ® ’19 liep van maart tot juni. De volgende editie start in februari 2020. De inschrijvingen worden geopend vanaf oktober via www.medtech-accelerator.eu.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.