Lifetech.brussels: “We krijgen almaar meer projecten van artsen”

Artsen geloven vandaag dat ze een bedrijf kunnen oprichten, ook omdat ze zien dat andere artsen de stap al gezet hebben, met succes. En dat werkt inspirerend. Artsen brengen ook projecten aan waarin ze beter omringd zijn”, zo zegt Azèle Mathieu, manager van het cluster Lifetech.brussels.

Vandaag is Lifetech.brussels een sterk merk in de sector van de digitale gezondheid met veelbelovende spelers als Move-UpSpentys, Kaspard… Zonder de winnaars te vergeten van het versnellingsprogramma voor medische hulpmiddelen, MedTech Accelerator: in 2016 Lys Medical (beslissingsondersteunend systeem bij het uitvoeren van endoscopieën), in 2017 Axiles Bionics (bionische voetprothesen), in 2018 StellaScreen (nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van fibrose) en tenslotte in 2019 SurgeLight (systemen voor chirurgische begeleiding). Voor Azèle Mathieu, manager van het cluster Lifetech.brussels, gaat het vooral om een werk van lange adem en duidelijke doelstellingen: “In 2019 begeleidden we niet minder dan 63 projecten (ziekenhuizen, universiteiten) en we stellen vast dat steeds meer artsen projecten voorstellen (Advelox, Min T…) en dat het vaker specialisten zijn dan huisartsen. Daarnaast waren er ook aanvragen van verpleegkundigen en ander zorgverstrekkend personeel.” 

Die evolutie is heel belangrijk voor de manager. “Vandaag durven artsen een bedrijf oprichten, ook omdat ze zien dat andere artsen de stap al gezet hebben, met succes. En dat werkt inspirerend. Artsen brengen ook projecten aan waarin ze beter omringd zijn op het vlak van competenties wat de projecten veel solider maakt.” 

Ook de band met Abrumed werd versterkt. “We willen de waarde van de combinatie medtech en eHealth benadrukken.”  

Het ziekenhuis is meer dan ooit een anker voor nieuwe technologieën en lifetech. "Tot nu toe hebben we geprobeerd technologische oplossingen en hun ontwerpers naar ziekenhuizen te brengen. In de toekomst zullen we niet meer vertrekken van het ziekenhuis. Instellingen zijn veeleisend en het is logischer voor de duurzaamheid van de projecten. Bovendien staan we almaar meer open voor internationale en trans-regionale samenwerking. We hebben het geluk dat we goed ingeburgerd zijn in de hoofdstad van Europa en dat we thuis zijn in de financiering van Europese projecten.” 

"Bovendien organiseren we het grootste Europese evenement van interoperabiliteit op het gebied van gezondheid, de Connectathon en de mHealth Plugathon in maart 2020, meer bepaald van 23 tot 27 maart op Autoworld. Experten van over de hele wereld zullen er de interoperabiliteit testen", aldus Azèle Mathieu. 

Medtech, het versnellingsprogramma 

In het versnellingsprogramma MedTech nam het aantal bedrijven die actief zijn in de e-health en medische tools-sector toe met 40%. "Het versnellingsprogramma is een belangrijk deel van een puzzel. We bouwen andere stukken en tegen het einde van het jaar lanceren we prototyping-diensten. Vandaag zijn we gesprekspartners op alle niveaus: expertise met het versnellingsprogramma, het concrete luik met de prototyping-service en we zijn geïnteresseerd in het Brussels Medical Center dat het mogelijk maakt om van het prototype naar de eerste klinische validatie en uiteindelijk de productie te gaan. Tot op vandaag bieden de andere regio's niet zo'n volledige service in zulk een gunstig ecosysteem."

Artificiële intelligentie, de toekomst 

Artificiële intelligent maakt steeds vaker deel uit van de projecten. “Er is zeker sprake van een evolutie. We hebben bijvoorbeeld een project van een cardioloog voor de analyse van bepaalde informatie voor de preventie van hartaandoeningen. En we hebben ook EarlyTracks, een spin-off van de UCL die informatie inzamelt in de historiek van de patiënt. En nog een ander bedrijf buigt zich over het voorspellen van epidemieën in Afrika”, aldus Azèle Mathieu.

Alle projecten kunnen gelukkig rekenen op Lifetech als pluriforme en administratieve gesprekspartner. “We willen ook een rol spelen bij de versterking van de begeleiding van bedrijven om de informatie van gezondheids-overheidsinstellingen (FOD Volksgezondheid, FAGG, Riziv,…) toegankelijker te maken. We stelden vast dat er op dat vlak een probleem is.” 

Het cluster werd overigens gevraagd om de health startups te vertegenwoordigen, onder meer bij het FAGG. “Op die manier kunnen we belangrijke informatie verstrekken over de veranderingen in de reglementering voor medische toestellen. Die nieuwe dialoog is essentieel omdat de overheden niet altijd goed op de hoogte zijn van de noden en de vragen van onze sector die in volle ontwikkeling is.”  

Voor haar is de wissel van ministers van volksgezondheid een realiteit die niet over het hoofd mag worden gezien: "Het is essentieel om hun visie en bereidheid te kennen om de richtlijnen van hun voorgangers al dan niet na te streven. In Brussel volgen we bijvoorbeeld het Brusselse eHealth-plan van minister Gosuin. Wat gebeurt er nu met de nieuwe minister van Volksgezondheid? We hebben elkaar nog niet ontmoet, 

De volgende editie van MedTech Accelerator gaat van start in februari 2020. Inschrijven kan vanaf oktober op www.medtech-accelerator.eu

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.