Robben probeert critici tracing-app gerust te stellen na kritiek op hem

Frank Robben, de controversiële baas van het e-gezondheidsplatform en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), die ook het KB voor de contact-tracing  van covid-19 patiënten schreef, verdedigt zich na een onderzoek dat in het tijdschrift Wilfried werd gepubliceerd. Daarin werd de te sterke concentratie van bevoegdheden op het vlak van privégegevens aan de kaak gesteld.

"Het artikel spreekt van een 'Big Brother'. We doen al 30 jaar het tegenovergestelde", verdedigt Frank Robben zich. Hij zegt dat de gegevens van de kruispuntbank en e-health "volledig decentraal" worden opgeslagen. "Dit is de politieke keuze die altijd is gemaakt," gaat hij verder. De topambtenaar vermeldt echter niet de gecentraliseerde databank die in zijn KB is voorzien en die wordt beheerd door Sciensano in het kader van de opsporing van covid-19 die door Wilfried werd bekritiseerd.

"Met dit soort artikelen ondermijn je het vertrouwen, en dat is net absoluut noodzakelijk," aldus Robben. "Het helpt niet om iemand persoonlijk aan te vallen, je moet het systeem analyseren", vervolgt hij, terwijl hij nochtans toegeeft dat hij de angst voor een mogelijke opvolger met minder goede bedoelingen dan hij, begrijpt.

De ambtenaar gaat niet echt diep in op de (on)wettigheid van zijn mandaat bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De GBA geeft adviezen en het is niet toegestaan om deel te nemen aan de beraadslagingen over een tekst die men zelf heeft opgesteld, verduidelijkt hij alleen maar.

Wat betreft het Comité voor informatiebeveiliging dat bepaalt wie bevoegd is om de gegevens van Sciensano aan te boren en dat is opgericht door Frank Robben zelf, herinnert hij eraan dat dit comité is benoemd door het parlement. Maar net dat is het probleem dat het tijdschrift Wilfried had opgeworpen. De leden van het Europees parlement keurden het orgaan goed tegen het advies van de Europese Commissie en de Raad van State in, en tegen de Belgische grondwet en de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GPDR), schreef het tijdschrift vandaag.

> Lees ook: "Belgische Big Brother" alleen aan het roer contact-tracing

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.