AI, sterk om ganglionaire metastases op te sporen bij blaaskanker

De nauwkeurige stadiëring van lymfeklieren waarin mogelijk kankercellen zijn uitgezaaid, gebeurt nog altijd aan de hand van de lezing van histologische coupes met het menselijk oog en is bijgevolg niet 100% betrouwbaar. In dit kader wekt artificiële intelligentie (AI) momenteel hoge verwachtingen. In China wilde een onderzoeksteam via een diagnostisch model van ganglionaire metastases op ‘whole-slide imaging’ kijken wat dit opleverde bij blaaskanker.

In deze retrospectieve, multicentrische (5 ziekenhuizen) studie waren 998 consecutieve patiënten met blaaskanker ingesloten. Ze hadden een radicale cystectomie en een dissectie van de lymfeklieren van het bekken ondergaan tussen januari 2013 et december 2021 en er was ‘whole-slide imaging’ van lymfekliersecties beschikbaar voor deze patiënten (7.991 beelden van goede kwaliteit gebruikt). Het primaire eindpunt was de diagnostische sensitiviteit.

In de vijf vooraf door de onderzoekers gedefinieerde validatieclusters lag de ‘area under the curve’ voor de precieze diagnose met het AI-model tussen 0,978 (95%-BI: 0,960-0,996) en 0,998 (0,996-1,000). Bij vergelijking van de prestaties van het model en die van de pathologen bleek de diagnostische sensitiviteit van het model (0,983 [95%-BI: 0,941-0,998]) die van de pathologen ver te overtreffen, ongeacht of het om beginnende (0,906 [0,871 - 0,934]) of ervaren (0,947 [0,919-0,968]) pathologen ging, en bleek ondersteuning met AI de sensitiviteit te verhogen, zowel bij de beginners (van 0,906 zonder AI naar 0,953 met AI) als de ervaren pathologen (van 0,947 naar 0,986).

Bovendien detecteerde het AI-model bij 13 patiënten tumorale micrometastases die de pathologen hadden gemist en waardoor ze dus de resultaten van die patiënten als negatief hadden geklasseerd.

Volgens de auteurs van de studie bezit het model dus een groot potentieel voor een klinische toepassing aangezien het de lezing van de coupes vergemakkelijkt en – vooral – in staat is om positieve gevallen op te sporen die het menselijk oog, zelfs dat van een ervaren patholoog, mist.

  • Wu S et al. Artificial intelligence-based model for lymph node metastases detection on whole slide images in bladder cancer: a retrospective, multicentre, diagnostic study. Lancet Oncology VOLUME 24, ISSUE 4, P360-370, APRIL 2023. doi: 10.1016/S1470-2045(23)00061-X

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.