Riziv: overzicht projecten telemonitoring covid-19

Een zorgverlener kan sinds kort via een aantal projecten covid-19-patiënten thuis opvolgen via telemonitoring. Die projecten moeten waardevolle inzichten geven over het gebruik van de telemonitoring in de Belgische context en de mogelijkheden en beperkingen voor toekomstig gebruik, ook voor andere doelgroepen.
Telemonitoring van deze thuisblijvende covid-19-patiënten en van patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis laat toe om ziekenhuisbedden te vrijwaren maar vooral ook om de bijkomende werkbelasting op het ziekenhuis, het zorgpersoneel en de huisartsen te verminderen door een betere ondersteuning door technologische oplossingen.

"Om dit te onderzoeken sluiten we overeenkomsten met een aantal ziekenhuizen en groeperingen", aldus het Riziv. Met de hulp van technologische hulpmiddelen kan een medisch team de patiënt 24/7 opvolgen binnen dit project.
Deze projecten omvatten het opvolgen van covid-19-patiënten voor én na hospitalisatie in het kader van een geïntegreerde medische aanpak ondersteund door digitale toepassingen.

Telemonitoring van patiënten in een  thuissituatie kan in sommige gevallen:

  • een hospitalisatie vermijden bij patiënten met milde covid-19-symptomen
  • ervoor zorgen dat deels herstelde patiënten ook sneller naar huis kunnen waarbij hun medische toestand toch van kortbij opgevolgd wordt.

De patiënten worden tot 3 weken voor een ziekenhuisopname gevolgd en tot 6 weken na een ziekenhuisopname.

Minimale schaalgrootte

Om de continuïteit van bewaking en kwalitatieve organisatie van zorg te waarborgen is een minimale schaalgrootte nodig en wordt verwacht dat het medische team dat de patiënten opvolgt minstens 200 patiënten gelijktijdig kan opvolgen.

Om de opvolging via telemonitoring door een professioneel medisch team mogelijk te maken is meetapparatuur en een beveiligd elektronisch platform noodzakelijk, waar de teams alle gegevens van de patiënt verzamelen.

Bepaalde gegevens kunnen geautomatiseerd worden verzameld en naar dit platform gestuurd, andere gegevens voert de patiënt in via digitale applicaties. Als de patiënt of de mantelzorgers niet in staat zijn om dit zelf in te voeren, kunnen thuisverpleegkundigen ze ondersteunen.

Bij achteruitgang of afwijkende waarden contacteert het telemonitoringteam de patiënt om de situatie op te volgen en om de patiënt te informeren en gerust te stellen indien mogelijk. Bij belangrijke nieuwe symptomen, verslechtering van de situatie of wanneer een nieuwe medische evaluatie nodig is, wordt de patiënt of mantelzorger en de behandelend arts gecontacteerd door het telemonitoringteam om indien nodig het medische beleid aan te passen.

Dit medisch team staat dus in contact met de patiënt, de behandelende huisartsen, thuisverpleegkundigen en arts-specialisten met expertise in behandeling van covid-19.

Welke zorgverleners nemen deel aan dit pilootproject?

Het Riziv sloot overeenkomsten met ziekenhuizen of groeperingen van zorgverleners (bv groepering thuisverpleegkundigen, huisartsenorganisaties, of een combinatie ervan, die verantwoordelijk werden gesteld voor de organisatie en de opvolging door een telemonitoringteam.
Deze groepering zorgt onder meer voor:

  • een samenstelling van een medisch team met expertise in covid-19,  dat 24/7 de patiënten kan bewaken van op afstand
  • een gepaste opleiding voor het medisch team omtrent de telemonitoring
  • De medische protocollen die worden gehanteerd bij de telemonitoring
  • Dat voor elke patiënt die via telemonitoring gevolgd wordt er voldoende ondersteuning is en er een behandelende (huis)arts beschikbaar is die zo nodig kan instaan voor een medisch onderzoek en medische evaluatie
    De nodige apparatuur en technische platformen
  • Het Riziv voorziet een vergoeding voor de zorgverleners per patiënt, afhankelijk van de doelgroep en de gebruikte apparatuur.

Toegetreden ziekenhuizen/groeperingen van zorgverleners
Het Verzekeringscomité heeft de overeenkomsten goedgekeurd met de centra waarvan hun aanvraagdossier voldeed aan alle criteria opgenomen in artikel 8 van de  overeenkomst.

U vindt hier de lijst met toegetreden ziekenhuizen of groeperingen van zorgverleners.

Deze overeenkomsten lopen af op 31 december 2021. De overeenkomst kan na akkoord van beide partijen maximum 2 keer voor een periode van 6 maanden verlengd worden.

Vragen?
Vragen over telemonitoring: mobilehealth@riziv-inami.fgov.be

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.