Een educatief computerspel voor de zorg voor patiënten met de ziekte van Alzheimer

Een Europees consortium van gezondheidsdeskundigen, experten in ontwerp en ontwikkeling van digitale gezondheidsinnovaties, de eerstelijnszorg en andere experts ontwikkelt het Alzheimer Care Trainer, een serious game om mantelzorgers te trainen in hun communicatie en gedrag bij Alzheimerpatiënten.

Verzorgers en mantelzorgers van Alzheimerpatiënten  vinden de gedragssymptomen (vooral onrust, agressief gedrag en persoonlijkheidsveranderingen zoals depressie) en moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (douchen of baden, alleen zijn en incontinentie) het meest problematisch, zo blijkt. 

In het geval van onvoldoende kennis en training of gebrek aan ervaring kan het onvermogen van de verzorger om het juiste gedrag aan te nemen vaak een bron van spanning en emotionele stress zijn. Hierbij zijn informatie en onderwijs via Alzheimer- en dementieverenigingen, ondersteuning en diverse hulpmiddelen onontbeerlijk. Om deze evenwichtige zorgrelatie te helpen realiseren kan de Alzheimer Care Trainer ook soelaas bieden.

3D-simulatie 

De Alzheimer Care Trainer (ACT)  is een gepersonaliseerde 3D-simulatie die zorgverleners helpt de alledaagse zorgsituaties te oefenen alvorens de zorgtaken effectief uit te voeren. Met behulp van deze nieuwe applicatie kan men vaardigheden aanleren of verbeteren om beter te leren omgaan met het veranderend gedrag van de thuiswonende Alzheimerpatiënt. 

Uniek aan dit spel is de gepersonaliseerde simulatie waarbij de speler in een virtuele 3D omgeving binnentreedt. De gebruiker kan de simulatie instellen op het profiel van de zorgbehoevende door het invullen van in game vragenlijsten over de patiënt (virtuele patiënt) en de gebruiker. In welke fase van de ziekte bevindt deze zich en hoe uit zich dit in het gedrag van de patiënt? Is er sprake van agitatie, agressie, apathie, rusteloosheid, slaapstoornis, repetitieve activiteit etc. Wat zijn de doelen: eten, douchen, aankleden? Afhankelijk van de keuzes ontwikkelt het spel zich verder en verandert de verhaallijn, het scenario.  

Door inspraak in het ontwerpproces worden toekomstige gebruikers aangemoedigd om deel te nemen aan het onderzoek. Enquêtes in de partnerlanden van het consortium, Zwitserland, Nederland, Roemenië en België, via vragenlijsten en interviews, geeft een beter inzicht in de behoeften en wensen van alle betrokkenen. De nadruk ligt op gebruiksgemak, acceptatie, functionaliteit en ontwerp van het platform.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.