Inburgering van nieuwe digitale medische apparaten: de sleutelrol van artsen

De acceptatie en integratie van nieuwe digitale medische hulpmiddelen door artsen is cruciaal voor de toepassing ervan in de gezondheidszorg. Uit een recent onderzoek blijkt dat de perceptie van het nut en gebruiksgemak van deze “digitale therapieën” (DTx) een positieve invloed heeft op de inburgering ervan. De resultaten onderstrepen het belang van institutionele en culturele factoren bij het stimuleren van een omgeving die bevorderlijk is voor het gebruik van deze technologieën.

Nationale gezondheidszorgstelsels over de hele wereld staan voor de uitdagingen van digitale transformatie, waarbij de integratie van innovatieve oplossingen om te voldoen aan de groeiende behoeften van patiënten en burgers van het grootste belang is. Digitale gezondheidstechnologieën vormen zowel een kans als een uitdaging. Aan de ene kant bieden ze het vooruitzicht van efficiëntere, toegankelijkere en betere patiëntenzorg.

Aan de andere kant moeten deze innovaties worden begrepen en geïntegreerd in bestaande zorgpaden en klinische praktijken. Een opmerkelijk voorbeeld van een digitale gezondheidstechnologie die bijzondere aandacht verdient, is Digitale Therapeutica (DTx). De International Organization for Standardization (ISO) heeft DTx onlangs gedefinieerd als een categorie van evidence-based softwareprogramma's die zijn ontworpen om medische aandoeningen te voorkomen en te beheren. DTx worden vaak beschouwd als medische software en moeten worden voorgeschreven door artsen. Om hun potentieel aan te tonen, moeten ze dus een plaats vinden in de praktijken van zorgverleners, met name artsen.

Acceptatie en integratie door artsen zijn belangrijk in het inburgeringsproces van DTx. Een recent onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de Politecnico di Milano en de Universiteit van Toronto om een beter inzicht te krijgen in de interactie tussen institutionele factoren en rationele elementen, en de mate waarin deze het besluitvormingsproces met betrekking tot de inburgering van technologie door artsen beïnvloeden. In samenwerking met de toonaangevende wetenschappelijke vereniging voor diabetes in Italië werden 158 antwoorden geregistreerd, waarvan er 107 als volledig werden beschouwd en geanalyseerd.

De resultaten toonden aan dat de perceptie van het nut en gebruiksgemak van DTx door zorgverleners een positieve invloed heeft op hun intentie om het te gebruiken. Daarnaast bleken factoren zoals leeftijd, functie, het gevoel deel uit te maken van de wetenschappelijke gemeenschap en risicobereidheid van artsen statistisch significant van invloed te zijn op de intentie om DTx te gebruiken. De resultaten van het onderzoek benadrukken ook het praktische belang voor zorginstellingen en fabrikanten van DTx om een gunstige omgeving te creëren voor de inburgering van deze technologieën. Om de adoptie van DTx door artsen te bevorderen, moeten instellingen prioriteit geven aan culturele, normatieve en regelgevende aspecten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.