Navigeren tussen innovatie en vertrouwelijkheid in de thuiszorg (Sofia Palmieri)

Geconfronteerd met de snelle uitbreiding van digitale technologieën bevinden we ons op een cruciaal kruispunt waar respect voor de privacy van de patiënt en technologische innovatie harmonieus naast elkaar moeten bestaan. Dit artikel wil onderzoeken hoe we een evenwicht kunnen vinden tussen deze vereisten, rekening houdend met de grondrechten en de nieuwe mogelijkheden die de digitalisering van de thuiszorg biedt.

Vertrouwelijkheid in de thuiszorg is een principe dat we als vanzelfsprekend beschouwen, maar dat in werkelijkheid steeds complexer wordt door de technologische vooruitgang. Respect voor privacy is in de eerste plaats vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de basis vormt van onze discussie. In deze context is het cruciaal om onderscheid te maken tussen de vertrouwelijkheid van gezondheidsgerelateerde informatie en privacy in brede zin, die nu een veelheid aan aspecten van het dagelijkse leven van de patiënt omvat, blootgelegd door digitalisering.

Vertrouwelijkheid en innovatie in de zorg

Naarmate de thuiszorg meer geïntegreerd raakt met technologieën zoals telegeneeskunde en apparatuur voor monitoring op afstand, wordt het begrip privacy steeds breder. Het omvat niet alleen traditionele medische gegevens, maar ook informatie over de levensstijl en de thuisomgeving van de patiënt. Deze uitbreiding brengt een aanzienlijke uitdaging met zich mee: hoe kunnen deze vaak gevoelige en persoonlijke gegevens effectief worden beschermd?

Het antwoord op deze uitdagingen ligt niet alleen in de toepassing van bestaande wettelijke kaders, maar vereist een voortdurende aanpassing en innovatie van onze regelgevende aanpak. Het concept van "health panopticism" is een treffende illustratie van het potentiële risico van alomtegenwoordige surveillance. Hoewel dit scenario dystopisch is, dwingt het ons om na te denken over juridische strategieën om op dergelijke eventualiteiten te anticiperen en ze te beperken.

Privacy by Design en Privacy by Default

Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn de concepten van "privacy by design" en "privacy by default" essentieel. Het concept "privacy by design" toepassen betekent pleiten voor de integratie van vertrouwelijkheid vanaf de vroegste ontwerpfasen van gezondheidszorgtechnologieën. "Privacy by Default" zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt met het hoogste niveau van privacybescherming, zodat persoonsgegevens niet standaard toegankelijk worden gemaakt voor een onbepaald aantal mensen. Fabrikanten worden daarom aangemoedigd om technologieën op de meest privacyvriendelijke manier te configureren, bijvoorbeeld door de toegankelijkheid te beperken of een korte opslagperiode in te stellen voor de verzamelde gegevens.

In het algemeen betekent dit dat elke nieuwe technologie moet worden ontworpen met privacy als prioriteit, niet als bijzaak.

Afweging tussen innovatie en privacy

De afweging tussen het nut van technologische innovaties in de thuiszorg en de bescherming van de privacy van patiënten is een ander kritisch punt. Aan de hand van het voorbeeld van het onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit van Oslo, heb ik geïllustreerd hoe verschillende apparaten kunnen worden geëvalueerd om zowel hun effectiviteit als hun respect voor vertrouwelijkheid te optimaliseren.

De integratie van digitalisering in de thuiszorg vereist een voortdurende herwaardering van ons begrip van privacy. Wettelijke kaders moeten worden uitgebreid om rekening te houden met deze nieuwe technologische realiteit en respect voor privacy moet vanaf het begin worden ingebouwd in het ontwerp van technologieën. Als professionals in de gezondheidszorg en vernieuwers moeten we ervoor zorgen dat onze inspanningen om de thuiszorg te verbeteren de fundamentele rechten van onze patiënten niet in gevaar brengen. Ik dank u voor uw aandacht en ik sta open voor al uw vragen om deze essentiële discussies te bevorderen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.