Sneller typen om de administratieve druk te verlichten?

Wie in de zorg typt het snelst en helpt sneller typen tegen de administratieve druk in de zorg? Onderzoekers van Amsterdam UMC zochten het uit. De resultaten van hun studie werden gepubliceerd in de BMJ.  

“Het maken van medische nota's is een onvermijdelijke realiteit voor alle gezondheidswerkers. Veel van dit noteren gebeurt vandaag in elektronische patiëntendossiers, die een up-to-date, interdisciplinair overzicht van de medische informatie van een patiënt mogelijk maken. Een intelligent gebruik van elektronische patiëntendossiers kan de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren en een ongekende koppeling van gezondheidsgegevens mogelijk maken, waardoor onderzoek op nationaal niveau kan worden bevorderd”, zo schrijven de Nederlandse artsen in de BMJ kersteditie waarin elk jaar ogenschijnlijk lichte topics op degelijke wijze onderzocht worden.

“Ondanks, of misschien wel dankzij, de invoering van elektronische medische dossiers worden gezondheidswerkers geconfronteerd met een steeds grotere administratieve werklast. Artsen besteden tot 50% van hun dag aan administratieve taken in elektronische patiëntendossiers, wat onder meer leidt tot een verminderde arbeidstevredenheid. Het grote aantal administratieve taken, waaronder het maken van medische nota's, naast een typisch hoge werkdruk, maakt typen tot een essentiële vaardigheid voor medisch personeel.”

“We wilden weten of het helpt om de administratieve last te verminderen met snel typen. Ook keken we of er een relatie bestaat tussen typen en ervaren administratieve druk in de zorg”, aldus artsen-onderzoekers Ewoud Baarsma en Alex Schuurman. 

Geen verschillen tussen mannen en vrouwen 
In de door de onderzoekers ontwikkelde typetest, typten 2.690 medewerkers van Amsterdam UMC in één minuut zo snel en foutloos mogelijk een verhaal over de Kerstman over. De dokters Schuurman en Baarsma analyseerden ruim 1,3 miljoen toetsaanslagen. Ze zagen dat de gemiddelde typsnelheid 60,1 woorden per minuut was, met uitschieters naar onder en boven van 8 en 136 woorden per minuut. De leeftijdsgroep tot 30 jaar was bijna twee keer zo snel als de groep 60-plussers. Deelnemers die een typecursus hadden gevolgd waren zo’n 20% sneller dan deelnemers zonder cursus. “We zagen geen snelheidsverschillen tussen mannen en vrouwen”, zegt Schuurman. “Wel zagen we dat binnen de Interne geneeskunde en Neurologie de snelste typisten werken. Deelnemers die bij Microbiologie werken, waren het langzaamst.”
Microbiologen waren -samen met de pathologen, radiologen en administratief medewerkers- het gelukkigst van heel Amsterdam UMC wat betreft hun administratieve taken. Collega’s van Gynaecologie waren het meest ongelukkig over hun administratieve last. “Binnen de verschillende beroepsgroepen hadden de artsen de laagste tevredenheidsscore; verpleegkundigen, andere zorgverleners en researchmedewerkers waren iets minder ongelukkig met hun administratiedruk. Er was geen verband tussen de typesnelheid en de ervaren administratieve werkdruk. De studie toont dus niet aan dat sneller typen leidt tot een gelukkiger werkleven”, zo zegt dokter Ewoud Baarsma.

De gemiddelde score op administratieve druk was 47 van 100; een ruime onvoldoende. “Dat cijfer geeft aan dat we dit moeten aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan het vergemakkelijken of versnellen van noodzakelijke administratieve taken. Bijvoorbeeld met alternatieve invoermethoden zoals spraakgestuurd typen of het automatiseren van processen”, zegt Schuurman. De onderzoekers pleiten vooral voor het schrappen van nodeloze administratieve taken.

Oudere zorgverstrekkers in het nadeel 
“De conclusie? We vonden belangrijke interdisciplinaire verschillen en stellen vast dat oudere gezondheidswerkers in een steeds meer gedigitaliseerde medische wereld in het algemeen in het nadeel zijn. Deze resultaten kunnen bijdragen tot toekomstig onderzoek naar het effect van typen en data-invoer op het dagelijkse werk van gezondheidswerkers. Dit toekomstige onderzoek moet meer diepgaande gegevens opleveren over manieren om deze processen te verbeteren en zo mogelijk ook de arbeidstevredenheid te verbeteren. Gecombineerd zouden deze gegevens informatie kunnen opleveren voor de implementatie van trainingsmodules om de typesnelheid te verhogen, en alternatieve methoden van gegevensinvoer kunnen stimuleren om deze onevenwichtigheid op te lossen”, aldus de auteurs in de BMJ.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Erik VERHAEGHEN

    18 januari 2023

    Gedicteerde verslagen waren qua snelheid en afwerking onovertroffen