‘Mijn kwartier’ reduceert stress op langere termijn

Wie denkt dat hij last heeft van burn-out, stress, angst, depressie, overspanning of hyperventilatie kan op internetsite ‘Mijn kwartier’ (www.mijnkwartier.be) terecht voor een zelfhulpprogramma. Al eerder was aangetoond dat het programma een snelle afname van de stress teweegbrengt. Nu wijst een opvolgonderzoek bovendien uit dat het resultaat op langere termijn gehandhaafd blijft.

Potentiële gebruikers leggen eerst een gratis stresstest af. Daarna krijgen ze via een video uitleg over het zelfhulpprogramma. Op die manier kunnen ze beslissen of ze intekenen.

Dagelijks beantwoordt de patiënt via het programma oplossingsgerichte vragen die hem helpen nieuwe oplossingen te vinden voor bestaande problemen. Iedere sessie duurt een kwartier. Het verloop van het programma wordt door het systeem aangepast aan het resultaat van de stresstest. De inschrijving kan maand per maand verlengd worden.

“Wat dat betreft is de insteek dus dezelfde als bij de psycholoog”, zegt dr. Paul Koeck – hij is arts, psychotherapeut en ontwerper van ‘Mijn kwartier’. “Het programma wordt gevolgd zolang de patiënt er behoefte aan heeft.”

‘Mijn kwartier’ bestaat sinds 2011. In 2014 kon dr. Koeck voor het eerst resultaten voorstellen op het 7de Geestelijke Gezondheidscongres, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. In een populatie van 1.056 patiënten bleek dat patiënten, die als globale populatie oorspronkelijk een hoge stress-score hadden, gemiddeld stressvrij waren na 21 dagen. De stress werd gemeten met de DASS 21-score (Depression, Anxiety and Stress Score). Over diezelfde termijn zag men de tevredenheidsscore met 40% stijgen, op een visual analogue score (het plaatsen van een kruisje op een lijn, met als extremen 0 en 10).

Vorige dinsdag werden op het 8ste Geestelijke Gezondheidscongres de resultaten van de opvolgingsstudie voorgesteld. Dr. Koeck onderzocht de stress-score bij 1.335 patiënten die ‘Mijn kwartier’ hadden gebruikt. Dat is 34% van de patiënten die per e-mail werden aangeschreven om beide schalen opnieuw in te vullen. Gemiddeld zien we in deze bevolking na deelname aan het zelfhulpprogramma een afname van de stress-score met 64% ten opzichte van de score bij aanvang. De score daalt zodoende naar een normaal (stressvrij) niveau en handhaaft zich daar lange tijd na deelname, tot verschillende jaren (grafiek 1). Tegelijk stabiliseert de tevredenheidsscore zich langdurig op een niveau + 40% ten opzichte van de uitgangsscore (grafiek 2).

Grafiek 1. Stressdaling tijdens en na ‘Mijn kwartier’. De rode balk geeft de beginscore weer. De eerste groene balk van links is de score bij het beëindigen van het programma. De scores zitten op dat ogenblik in de stressvrije zone. Dat blijft zo op langere termijn, tot 6 jaar later.

 

Grafiek 2. Levenstevredenheid tijdens en na ‘Mijn kwartier’. De eerste balk van links is de score bij het beëindigen van het programma. De toename van de levenstevredenheid met 40% blijft gehandhaafd op langere termijn.

Lees meer in onze volgende krant.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.