Waarom AI binnen de vijf jaar een feit zal zijn in ziekenhuizen

Een recente studie toont aan dat binnen dit en vijf jaar de helft van de ziekenhuizen een beroep zal doen op artificiële intelligentie, vooral op het vlak van klinische beslissingsprocessen en volksgezondheid.

Artificiële intelligentie (AI) werd een tijdlang geassocieerd met sciencefiction, maar de technologie maakt hoe langer hoe meer deel uit van het dagelijks leven. Ook in ziekenhuizen. Een recente studie maakt duidelijk dat binnen dit en vijf jaar de helft van de ziekenhuizen een beroep zal doen op AI, vooral op het vlak van het klinisch beslissingsproces en de volksgezondheid.

Artificiële intelligentie is niet nieuw. Denk maar aan de DeepMind computer van Google die de wereldkampioen Go versloeg, Lee Sedol. Of aan Deep Blue van IBM die het in 1996 haalde van wereldkampioen schaken Gary Kasparov. En onlangs won de Watson van IBM de Amerikaanse quiz Jeopardy.

De afgelopen jaren probeerden zowel IBM met het Watsonplatform, als Google met DeepMind en ook Alexia van Amazon de AI te introduceren in de bedrijfswereld in het algemeen en in ziekenhuizen in het bijzonder. Hier en daar was er zelfs al sprake van een heuse revolutie, samen met de robotica.  Een Franse chirurg -Guy Vallancien- publiceerde in 2015 zelfs een boek getiteld ‘La médecine sans médecins’, terwijl professor Philippe Coucke, diensthoofd radiotherapie in het CHU van Luik onlangs het volgende zei: “Er worden almaar meer precieze AI technieken ontwikkeld, technieken die kunnen voorspellen welke patiënten risicopatiënten zijn, onder meer voor ziekten met een eventueel genetisch bepaalde component. […] AI is precieus voor heel wat stappen in het zorgparcours en in heel wat opzichten doeltreffender dan zorgverstrekkers.”

Uit een recente studie van Healthcare IT News en HIMSS Analytics blijkt dat 25% van de ziekenhuizen binnen dit en twee jaar gebruik zal maken van AI. Dat percentage zou drie jaar later verdubbelen. Vandaag gebruiken niet meer dan 4,7% van de respondenten AI. De belangrijkste hinderpalen om een beroep te doen op artificiële intelligentie, zijn volgens de deelnemers aan de enquête vooral het feit dat AI nog altijd volop in ontwikkeling is, de ‘unproven business case’ en het gebrek aan inzichten in de mogelijkheden van artificiële intelligentie. Andere remmen zijn het gebrek aan belangstelling van de directie en van artsen en eventuele problemen met de infrastructuur en met de integratie van de gegevens.

Wanneer de respondenten bevraagd worden over de potentiële impact van AI, dan vermelden ze vooral hulp bij het klinisch beslissingsproces, volksgezondheid, diagnostiek, precisiegeneeskunde en werkflux tussen ziekenhuizen en artsen.

Ongeveer 5% van de ziekenhuizen maken al gebruik van AI en 10% overweegt hetzelfde te doen in de komende twaalf maanden. Een vierde van de ziekenhuizen wil een beroep doen op AI binnen de twee jaar en nog een vierde binnen vijf jaar. Maar bijna 30% van de ziekenhuizen zegt dat ze er niet van overtuigd zijn om ooit gebruik te maken van AI.

“Wanneer de industrie zal begrijpen hoe artificiële intelligentie geïmplanteerd kan worden in ziekenhuizen, dan zal het duidelijk en tastbaar worden wat de mogelijkheden ervan zijn en dat zal op zijn beurt de implementatie bevorderen”, zo besluit  Brendan FrizGerald, onderzoeksdirecteur van HIMSS Analytics.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.