ZOL claimt wereldprimeur met inplanting sensor in longslagader

De sensor stelt patiënt en zorgverleners in staat aan de hand van drukmetingen in de longcirculatie de hartfalenstatus van de patiënt online continu op te volgen en snel in te grijpen indien nodig. Het is de eerste keer dat deze sensor geïmplanteerd wordt bij de mens.

Hartfalen kost handenvol geld aan de maatschappij. De grootste kost maar ook de hoofdklacht van patiënten is dat het hartfalen ontspoort, het zogenaamde gedecompenseerd hartfalen. Daarbij worden patiënten vaak in het ziekenhuis opgenomen met klachten van extreme kortademigheid (‘water op de longen’) en vochtopstapeling in de benen (‘gezwollen benen’). De kans op een nieuwe opname of overlijden, zeker in geval van suboptimale behandeling, is bovendien zeer groot in de periode die aansluit op de hospitalisatie.

Gedecompenseerd hartfalen wordt steeds voorafgegaan door een progressieve stijging van de drukken in de longslagader. Een innovatieve druksensor kan  in de longslagader worden geplaatst en op afstand de functie van het falende hart beter inschatten. Zeer recent is een verbeterde versie van deze druksensor (Cordella systeem, Endotronix) voor het eerst in de wereld ingeplant bij de mens. De ingreep werd met succes uitgevoerd door prof. dr. Mullens en dr. Dupont, beiden hartfalenspecialisten van het ZOL en verbonden aan de Universiteit Hasselt.

Innovatief
De sensor werd geplaatst onder lokale verdoving via een ader in de lies. Dit met minimaal discomfort voor de patiënt die het ziekenhuis de dag na de ingreep reeds heeft kunnen verlaten. De sensor is bijzonder innovatief omdat:

  1. er geen batterij voor nodig is en dus een levenslange werking mogelijk is.
  2. de sensor via lokale verdoving met minimaal risico en discomfort kan worden geplaatst.
  3. de sensor via een speciaal verankeringssysteem exact kan worden ingeplant op de plaats die de cardioloog wenst.
  4. de patiënt zelfstandig metingen kan doen waar en wanneer hij wil met een extern apparaat dat hij tegen de borstkas houdt.   
  5. de patiënt en de zorgverstrekker via een speciaal online platform constant met elkaar in verbinding staan.

Werking
Via een extern apparaat - ter grootte van een ipad - kun je de sensor opladen en de druk meten in de longslagader. Als de druk in de longslagader gestegen is, is dit een voorbode voor een dreigende decompensatie. De dienst Cardiologie kan dan sneller beslissen, meestal in overleg met de huisarts, om een medicamenteuze behandeling te starten om zo een opname in het ziekenhuis en het verder ontsporen van de hartfalenstatus te voorkomen.

Wereldprimeur
Deze wereldprimeur was volgens het ZOL was enkel mogelijk dankzij de sterke wetenschappelijke uitbouw van de dienst Cardiologie. Terwijl hartfalen wordt beschouwd als een snel evolutieve ziekte slagen de artsen en hartfalenverpleegkundigen van het ZOL erin de ziekte goed te controleren dankzij een innovatieve en unieke aanpak binnen een multidisciplinair kader en in nauw overleg met de eerste lijn. Met hun aanpak is de dienst Hartfalen - Cardiologie van het ZOL intussen een voorbeeld in België maar ook in de rest van de wereld.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.