Petitie tegen hervorming teleconsulten stoomt door naar 2000 handtekeningen

De petitie die onlangs werd gelanceerd tegen de voorgestelde hervorming van de teleconsulten, heeft de wind in de zeilen. Eind vorige week telde ze al 1.768 handtekeningen, intussen al zowat 1.840. Toen nog iets meer van Frans- dan Nederlandstaligen, maar daar werd ze ook later gestart. De petitie mag dan gestart zijn door een huisarts, bij de ondertekenaars zitten intussen ook al voor een vijfde specialisten.

Ter herinnering: eind januari werd de petitie opgestart. De start werd gemotiveerd met de stelling dat "het Riziv het systeem van teleconsulten dat twee jaar geleden werd ingevoerd, zonder bewijs van toegevoegde waarde saboteert. Het duwt ons naar videoconferenties, waarbij twijfel wordt gewekt over de werkelijke belangen. In elk geval winst voor commerciële bedrijven die staan te trappelen om deze niche in te nemen."

Alle motivaties om de petitie te starten vindt u hier.

Nieuwe codes zouden in de plaats komen van de tijdelijke codes die werden ingevoerd bij het begin van de Covid-19-crisis. Het Riziv betaalt volgens die voorgestelde hervorming in het akkoord artsen-ziekenfondsen 22-23 vier telefonische raadplegingen en vier videoraadplegingen per jaar, per patiënt, per arts terug. Een videoraadpleging kost 22,44 euro, bij de huisarts zowel als bij de specialist.

Mee aan de basis van dit initiatief ligt de Brusselse huisarts, dr. Christophe Dupont, die spreekt van een fantastisch succes. "Tot donderdagnacht vorige week hebben we 1.768 tekeningen geregistreerd: 969 Franstalige en 799 Nederlandstalige, maar het aantal blijft groeien (in de loop van vandaag klokten we voor de Nederlandstalige al af op 851, red.)."

De Nederlandstalige versie startte inderdaad enkele dagen later, vandaar waarschijnlijk de inhaalbeweging. 

Volgens dokter Dupont tekenden ongeveer 4/5 huisartsen en 1/5 specialisten (die laatsten zijn nog niet meegeteld). "De meest uiteenlopende specialismen zijn vertegenwoordigd:  pediatrie, dermatologie, gynaecologie, psychiatrie, urologie, orthopedie, spoedgeneeskunde, radiologie, enz..."

Wat nu de verdere plannen zijn? "Met het oog op dit resultaat heb ik contact opgenomen met dr. Belche, die medevoorzitter is van de denktank over de toekomst van teleconsultatie, om hem te vragen hierbij te worden betrokken. Wij vragen het Riziv met aandrang om de huidige hervorming stop te zetten en de covid-nomenclatuurnummers teleconsultatie te behouden, temeer omdat de WHO de pandemie nog niet als afgelopen beschouwt en deze beslissing dus prematuur is. Beter wat meer tijd nemen om grondig na te denken over deze hervorming.

De redenen van de ondertekenaars zijn zeer uiteenlopend. Een greep eruit:

  • Dit is wederom een devaluatie en uitholling is van de huisartsgeneeskunde. In dit politiek klimaat overweeg ik actief te stoppen met huisartsgeneeskunde (Bart Verplancke, Vosselaar);
  • Telegeneeskunde is, voor een deel, de toekomst. Het stelt mij in staat meer patiënten efficiënter te helpen, wat in huisartsarme regios een noodzaak is. Video heeft geen enkele meerwaarde en brengt veel meer planning en hardware met zich mee. (Laura Peeters, Antwerpen)
  • Telegeneeskunde in tijden van huisartsentekorten is een efficiënte manier om met minder huisartsen een minstens zo goede zorg te kunnen bieden. Of willen we echt weer terug naar mensen die louter en alleen voor een voorschrift/attest/bloedtest naar de dokter komen ? Op milieuvlak en vlak van arbeidsvreugde/voldoening/efficiëntie is dit een achteruitgang die niet aanvaardbaar is. (Gregory Desplentere, Tongeren).
  • Ik onderteken omdat ik dagelijks uren werk steek in telefonische contacten, en ik vind het maar terecht dat ik vergoed word voor de uren die ik werk. (Vjen De Bruycker, Leffinge)
  • Niemand werkt zonder financiële tegemoetkoming.4 tele/videocons per pt per jaar.. is dit een grap? Schandalig! (Nicolas Busschaert, Oostduinkerke)

Dokter Dupont laat ook weten dat intussen een tweede petitie op stapel staat, ditmaal bij de patiënten omdat zij natuurlijk mee de dupe dreigen te worden. Hij roept alle artsen dan ook op om de petitie bij hun patiënten te laten circuleren. De Franstalige versie is zopas op het internet gezet, de Nederlandse volgt weldra.

Zolang het Riziv niet van de teleconsultatiehervorming afstapt, roept dr. Dupont u ook op om niet toe te treden tot het nieuwe akkoord.

De petitie vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.