Vroedvrouwen krijgen telematicapremie van 800 euro

Een vandaag verschenen KB, getekend op 5 maart jongstleden, legt de voorwaarden vast voor een telematicapremie ter attentie van de vroedvrouwen. Dat KB geldt voor 2021 en 2022, zowel voor het gebruik van telematica als voor het elektronisch beheer van medische dossiers.

Om van deze tegemoetkoming te genieten moet de vroedvrouw geconventioneerd zijn en een 
minimumactiviteit hebben van 250 verstrekkingen die in het premiejaar terugbetaald zijn door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, of een activiteit hebben van minimaal 3.750 V-waarden aan terugbetaalde prestaties in het premiejaar.
Verder moet duidelijk zijn dat de vroedvrouw effectief telematica gebruikt en het medisch dossier elektronisch beheert, aan de hand van een selectie van gebruiksdrempels.
Voor het premiejaar 2021 betekent dat dat de vroedvrouw via haar softwarepakket MyCareNet gebruikt voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van de patiënten en voldoet aan de minimale drempel van minstens 25 raadplegingen dat jaar. Ze factureert via deze weg ook elektronisch. Tijdens het premiejaar moet ze minstens 75 verstrekkingen via elektronische weg aanrekenen via de derdebetalersregeling.
Voor het premiejaar 2022 moet de vroedvrouw op dezelfde manier werken en voldoen aan de minimale drempel van minstens 50 raadplegingen gedurende dat jaar. Ze factureert dan minstens 100 verstrekkingen via elektronische weg aanrekenen via de derdebetalersregeling.
De jaarlijkse tegemoetkoming voor de premies 2021 en 2022 bedraagt 800 euro.
De vroedvrouw moet hiervoor wel een aanvraag indienen bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Riziv.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.