O ja?!... euh... Digitale reflex bij patiënten & ziekenhuisactoren (BVZD)

De Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (BVZD) tekent volgende week present op de welbekende driedaagse Gentse beurs voor de gezondheidszorg, Inspire Health&Care. Dat met enkele voordrachten van ronkende namen, gevolgd door een paneldiscussie die zich toespitst op de integratie van digitale tools, programma's en apps in de wereld van de gezondheidszorg.

Dat die inburgering van deze tools niet van een leien dakje loopt, is een understatement. De kwestie wordt belicht vanuit diverse hoeken en daarbij wordt de patiëntenhoek al te vaak uit het oog verloren.

Begeleiding van de patiënt

Het initiatief van de BVZD vangt dat euvel op door Stefaan Gijssels, Voorzitter Patient Experience Center, en volgens zijn eigen omschrijving een 'overlever van een uitgezaaide darmkanker', een prominente plaats te geven in het debat. Hij wijst onder meer op de manklopende begeleiding van patiënten buiten het ziekenhuis. Vooral op informatievlak richting patiënt kan het beter. Anderzijds ziet hij in de nieuwe digitale ontwikkelingen ook enorme troeven, precies in de mentaal-fysiek-nutritionele begeleiding van patiënten buiten het ziekenhuis.

David Smeets, Manager Real World Evidence BeNeLux, Johnson&Johnson, zal ook deelnemen aan de discussie. Hij stelt vast dat de adoptie in de Patient Support Programma’s (PSP's) nu veel beter is dan vroeger. Volgens hem speelde Covid daar een positieve rol in. "Mensen vinden het nu veel normaler om dergelijke testen thuis te doen." Anderzijds is het geen sinecure om daarvoor terugbetaling te krijgen want er komt een langdurig proces aan te pas met een gemotiveerd dossier, veel tijdsinvestering en doorgaans een lange weg via allerlei betrokken instanties.

Vanuit het ziekenhuis

Ook Frank Vermassen, hoofdarts UZ Gent en staflid dienst Thoracale en vasculaire heelkunde, zet zich schrap voor  de evolutie die op ons afkomt. "Alleen al de informatie in het elektronisch patiëntendossier (epd) verdubbelt om de twee jaar. Wat de digitale hulpmiddelen betreft, komen een heleboel inhoudelijke en formele vragen op ons af, naast de validatie van die tools." De mogelijkheden zijn potentieel immens, maar die incorporeren in de praktijk is een ander paar mouwen. Dokter Vermassen gaat onder meer in op de mogelijkheden naar ambulante en thuiszorg in connectie met het ziekenhuis. En met oog voor de impact op ziekenhuisartsen. 

Die impact, maar dan op de medische zorgorganisatie en de medische wetenschap, is een aspect dat de CEO Europaziekenhuizen, Peter Fontaine, belicht. Om dan dieper in te gaan op de eigen ervaring. Welke voorwaarden creëert zijn ziekenhuis zelf om dit pad te kunnen bewandelen? Waar staan we met praktische toepassingen zoals telemonitoring voor hartfalenpatiënten? Op welke barrières botsen we nog? 

Barrières zijn er ongetwijfeld ook bij de vleet als het ethiek betreft. Een kolfje naar de hand van Ignaas Devisch, professor in filosofie, medische filosofie en ethiek UGent, om die te belichten.

De inleiding van de sprekers en de context van dit initiatief van de BVZD wordt verzorgd en geschetst door de voorzitter dan de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, Eric Christiaens. Net als alle betrokkenen zitten immers ook de ziekenhuismanagers met vele vraagtekens. De medische wereld moet meer inspanningen leveren voor die integratie, beseft hij, "maar wij zijn er vooral om de mensen vooruit te helpen. Onze artsen en verpleegkundigen zijn al overbevraagd. Moet een ziekenfonds daar geen veel actievere rol in spelen?", vraagt hij zich onder meer af. Een van de aspecten die ongetwijfeld deel zullen uitmaken van het debat dat volgt op de presentaties.

Bezoekers in Inspire Health&Care zijn hierbij uitgenodigd om eens langs te lopen tijdens de presentaties en de paneldiscussie.

Inspire Health&Care van 19-21 maart 2024 in Flanders Expo Gent met op 19 maart op de FTI-stage: O ja?!... euh... Digitale reflex bij patiënten & ziekenhuisactoren (BVZD) van 16.15u tot 17.45u.

Gratis maar verplicht inschrijven kan hier.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.