Belang van goede data bij terugbetaling LDL-verlagende geneesmiddelen

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt werk van de terugbetaling van innovatieve LDL-verlagende geneesmiddelen in de tweede lijn  en kijkt daarvoor naar beter 'population management', gebaseerd op goede data.
Het Verenigd Koninkrijk heeft binnen de National Health Service (NHS) sinds en drietal jaar een Health Management Development Project lopen met als doel de gezondheidsdoelstellingen en de ‘population management’ op een meer efficiënte en datagestuurde manier te laten verlopen. Centraal staat correct identificeren van hulpbehoevenden en de behandeling, geneesmiddelengebruik en nazorg opvolgen.

Zo’n systeem vereist de verzameling, analyse en het in werkprocessen omzetten van gegevens. Op basis daarvan kan dan een meer efficiënte en doelgerichte zorg worden uitgewerkt die steunt op actuele cijfers. De zorgkwaliteit ligt hoger en de financiële middelen worden efficiënter aangewend. In het Belgische regeerakkoord zijn de gezondheidsdoelstellingen verankerd en wordt cardiovasculair management als een van de speerpunten gezien.

Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA) vroeg in de bevoegde kamercommissie naar de stand van zaken voor het cardiovasculair management en of minister Vandenbroucke (Vooruit) eventueel ook overweegt een systeem van population management in te voeren.

Volgens Vandenbroucke worden de principes van population management nu al toegepast in ons land, alleen met andere bewoordingen. “Ik verwijs bijvoorbeeld naar registers en gezondheidszorggegevensmanagement”, aldus de minister, die er wel meteen aan toevoegde dat er nog veel werk aan de winkel is om alles te verfijnen. “Het komt erop aan om de mooie principes in de praktijk te brengen en in instrumenten te voorzien, waarin data cruciaal zijn, om dit soort beleid te kunnen voeren.”

Terugbetaling, populatiemanagement

Bij cardiovasculair management was Depoorter, zelf apotheker, vooral  geïnteresseerd in het medicamenteuze luik, meer bepaald de terugbetaling en de zorgpakketten rond LDL-verlagende middelen in de tweede lijn.

Op advies van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) en de werkgroep contracten, nam Vandenbroucke de voorbije weken enkele positieve beslissingen voor het opnemen van innovatieve tweedelijns-LDL-verlagende geneesmiddelen in het pakket van de verplichte ziekteverzekering. Concreet werden zowel bempedoïnezuur, Inclisiran als Alirocumab, recent positief genotificeerd voor primaire of secundaire preventie van artherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen. Ook Evalocumab is momenteel in CTG-procedure voor deze indicatie.”

Via de vergoedingsvoorwaarden werkt de CTG een correcte bepaling uit van de doelgroepen. Dat gebeurt onder meer op basis van de serologie zodat aan de juiste patiënten – die met het hoogste cardiovasculaire risico – bij wie de medicatie ook echt kosteneffectief is, toegang wordt verleend tot de geneesmiddelen, die vaak erg duur zijn. Een positieve evolutie, vindt kamerlid Kathleen Depoorter. “Het gaat echter niet alleen over de terugbetaling of medicamenteuze benadering van het probleem. Ook het populatiemanagement is van belang.” Daarover blijft Depoorter op haar honger.

Vandenbroucke benadrukt tevens dat het regeerakkoord de gezondheidskloof tussen mensen met het hoogste en mensen met het laagste aantal te verwachten gezonde levensjaren met minstens 25% wil verkleinen. Het aantal vermijdbare sterfgevallen moet met 15% worden teruggedrongen en België moet opnieuw in de top tien komen van Europese landen waar het aantal te verwachten gezonde levensjaren het hoogst is.  “Dat is ambitieus”, voegt de minister er nog aan toe.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.